THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2017 – TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 22/BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2017

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2017 – TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2017.

 

Tháng 01/2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.775 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.891 chỗ làm việc và khoảng 5.000 nhu cầu lao động thời vụ; 4.950 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích cho thấy thị trường lao động thành phố như sau:

 

  1. Về nhu cầu nhân lực

 

     Thị trường lao động – việc làm thời điểm cận Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 là thời điểm rất nhiều công ty, cơ sở kinh doanh có sự tập trung tuyển dụng ở lực lượng lao động thời vụ, bán thời gian để phục vụ việc sản xuất, kinh doanh tăng đột biến theo nhu cầu tiêu dùng. Đây cũng là dịp để nhiều sinh viên và người lao động có điều kiện tham gia có thêm thu nhập, đón Tết.

 

     Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát, định hướng sự hỗ trợ, phối hợp của các Ban Ngành, Đoàn thể thành phố, cơ quan, người sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách phúc lợi chăm lo cho người lao động vào dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, đồng thời hầu hết các doanh nghiệp tại thành phố tích cực sự chú trọng ổn định chính sách tuyển dụng nhân sự, ổn định lực lượng lao động, phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2017 nhằm ổn định thị trường lao động sau Tết.

 

     Tháng 01 năm 2017, nhu cầu tuyển dụng nhiều ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng (20,49%), Dịch vụ - phục vụ (20,46%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,87%), Dệt may – giày da (6,09%), Dịch vụ - Du lịch – Nhà hàng khách sạn (5,85%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (5,26%), Điện tử - Cơ điện tử (3,95%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (3,73%),…

 

Biểu đồ 1: 08 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 01/2017

    

     Chỉ số cơ cấu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 01/2017 cụ thể như sau:

 

        + Lao động phổ thông (38,62%): giảm 17,26% so với nhu cầu tuyển dụng tháng 12/2016. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở một số các vị trí mang tính chất thời vụ - bán thời gian như: Nhân viên bảo vệ, Giúp việc nhà, dịch vụ buồng phòng, phụ bếp, nhân viên bán hàng siêu thị - cửa hàng, nhân viên vệ sinh, phục vụ ăn uống, giao hàng, công nhân cắt chỉ, đóng gói bao bì sản phẩm, nhân viên vận chuyển,…

 

        + Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (20,88%): tập trung tuyển dụng ở các nhóm ngành như: Công nhân thiết kế rập, thợ may, thợ vận hành máy, vắt sổ, thợ vận hành máy Kansai, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, nhân viên sửa chữa điện lạnh,…

 

        + Cao đẳng – Trung cấp (28,86%): nhu cầu tuyển dụng nhiều ở các nhóm ngành về Điện – điện lạnh, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng khách sạn, Dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng,…

 

        + Đại học chiếm 11,64%, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành như: Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Quản lý bán hàng, Giám sát bán hàng, Cơ khí, Điện - Cơ điện tử…

 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 01/2017

 

     Về mức lương tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố tháng 01/2017 như sau:

 

        + Dưới 3 triệu chiếm tỷ lệ 1,95% nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như nhân viên bán hàng thời trang, nhân viên bán hàng siêu thị, phục vụ tiệc cưới, nhân viên phục vụ tại các khu vui chơi giải trí..., trên 90% nhu cầu tuyển dụng làm việc dưới hình thức theo giờ, bán thời gian và không yêu cầu người lao động có kinh nghiệm.

 

        + Mức lương từ 3 triệu – 5 triệu chiếm 15,51%, mức lương từ 5 triệu đến 8 triệu chiếm 59,30%; từ 8 triệu đến 10 triệu chiếm 12,66%: nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kinh doanh, bán hàng kỹ thuật, nhân viên tư vấn – chăm sóc khách hàng, công nhân may lành nghề...

 

        + Từ 10 triệu trở lên: yêu cầu chiếm 10,58%: Nhu cầu tuyển dụng yêu cầu lao động ứng tuyển có từ 02 – 05 năm kinh nghiệm; nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kỹ sư lập trình, quản lý dự án, trưởng phòng kinh doanh, kỹ sư xây dựng – kiến trúc sư,chuyên viên phân tích đầu tư tài chính, các vị trí quản lý...

 

Biểu đồ 3: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo mức lương trong tháng 01/2017

 

Kinh nghiệm

Tỷ lệ (%)

Không có kinh nghiệm

67,79

01 Năm

23,14

02 - 05 Năm

8,51

Trên 05 năm

0,56

 

Biểu 4: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo kinh nghiệm trong tháng 01/2017

 

  2. Về nhu cầu tìm việc

 

     Tháng 01/2017, nhu cầu tìm việc chiếm tỷ lệ cao ở một số nhóm ngành như: Kế toán – Kiểm toán (16,04%), Kinh doanh – Bán hàng (12,61%), Hành chính văn phòng (8,20%), Vận tải - Kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,63%), Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (5,05%), Nhân sự (4,77%), Dịch vụ - Phục vụ (4,57%), Công nghệ thông tin (3,76%),…

 

Biểu đồ 5: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 01/2017

 

     Nhu cầu tìm việc làm có trình độ Đại học – Trên đại học chiếm 56,08% tổng số nhu cầu tìm việc được khảo sát, tuy nhiên số lượng người tìm việc có trình độ Đại học giảm 15,42% so với nhu cầu tìm việc tháng 12/2016.

 

     Nhu cầu tìm việc có trình độ Cao đẳng chiếm 18,56%, Trung cấp chiếm 8,89%; Lao động chưa qua đào tạo – Sơ cấp nghề - CNKT chiếm 13,38%. So tháng 12/2016 nhu cầu tìm việc của Công nhân kỹ thuật lành nghề tăng 17,14%.

 

     Lao động có nhu cầu tìm việc chưa có kinh nghiệm chiếm 24,67%, lao động tìm việc có 1 năm kinh nghiệm chiếm 17,49%, từ 02 năm đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 31,80% và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 26,04% tổng nhu cầu tìm việc được khảo sát.

 

Mức lương

Tỷ lệ (%)

Dưới 3 triệu

4,66

3 - 5 triệu

25,08

5 - 8 triệu

33,51

8 - 10 triệu

17,17

10 - 15 triệu

11,26

Trên 15 triệu

8,32

Biểu 6: Nhu cầu tìm việc theo mức lương trong tháng 01/2017

 

II. XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2017 (THỜI ĐIỂM TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN).

 

  1. Nhận định chung về thị trường lao động

 

     Tổng quan về thị trường lao động thành phố trước và sau Tết Nguyên Đán năm 2017 thể hiện sự ổn định và phát triển. Phân tích một số nhóm ngành nghề có xu hướng tuyển dụng nhiều lao động như sau:

 

        + Nhu cầu tuyển dụng ngành Dệt may – Giày da chiếm 6,09%; trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề chiếm 82,32% tổng số nhu cầu tuyển dụng. Riêng các nhóm ngành Dệt may – Giày da (6,09%), Chế biến lương thực thực phẩm (0,32%) đã có sự tăng cường nhân sự đảm bảo sự ổn định lực lượng lao động sau Tết thông qua các chính sách phúc lợi cuối năm nên việc tuyển dụng lao động phổ thông không phổ biến và tuyển dụng vẫn theo xu hướng nhân lực có tay nghề và kỹ năng.

 

        + Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn chiếm 5,85%: nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 49,03% tổng số nhu cầu tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như nhân viên lễ tân, pha chế nhân viên phục vụ tiệc cưới, phụ bếp, phục vụ quầy bar, nhân viên pha chế, kiểm soát vé, Nhân viên lễ tân, phục vụ tiệc, pha chế, phụ bếp, nhân viên phục vụ buồng, nhân viên tư vấn tour du lịch, hướng dẫn viên du lịch … chủ yếu là lao động phổ thông, công việc mang tính chất thời vụ.

 

        + Vận tải – Kho Bãi – Xuất nhập khẩu (6,87%): nhu cầu tuyển dụng nhân lực phục vụ cho nhu cầu chuyên chở - tiêu thụ hàng hóa cuối năm. Một số vị trí tuyển dụng thường xuyên trong tháng 01/2017: Quản lý kho, nhân viên giao nhận hàng hóa - thu mua, giám sát kho và điều vận, nhân viên chứng từ vận tải, nhân viên xử lý đơn hàng… Một số vị trí tuyển dụng mang tính chất thời vụ như: nhân viên giữ kho, nhân viên bốc xếp, nhân viên phụ kho, nhân viên vận chuyển,…

 

        + Dịch vụ phục vụ chiếm 20,46 %. Trong đó, 92,93% nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông ở các vị trí như: nhân viên vệ sinh, giúp việc theo giờ, nhân viên giặt ủi, nhân viên soát vé, bảo vệ, nhân viên đóng gói hàng hóa, Dịch vụ trông nhà dịp Tết; Dịch vụ chăm sóc cây cảnh;… Đặc biệt các lĩnh vực ngành nghề dịch vụ, phục vụ luôn cần bổ sung nguồn lao động cho các công việc lao động giản đơn, ngắn hạn nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm và chuẩn bị Tết 2017. Do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào mỗi dịp cuối năm khiến các nhà máy, doanh nghiệp thường phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đảm bảo được chỉ tiêu sản lượng đặt ra. Chính vì vậy, rất nhiều các công ty và khu công nghiệp đã lựa chọn giải pháp tuyển thêm các lao động tạm thời để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

 

  2. Nhu cầu nhân lực

 

     Dự kiến tháng 02 năm 2017, nhu cầu việc làm cần tuyển lao động 20.000 chỗ việc làm ổn định và trên 10.000 lao động thời vụ cho các hoạt động Dịch vụ - Phục vụ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Trong tổng nhu cầu việc làm về trình độ lao động phổ thông chiếm 37%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 20%, Trung cấp 18%, Cao Đẳng – Đại học – Trên Đại học 27%.

 

Biu đồ 7: Xu hướng cơ cu nhu cu nhân lc theo trình đ ngh tháng 02/2017

 

     Nhu cầu nhân lực trong các ngành nghề Marketing, bán hàng, tiếp thị - trưng bày sản phẩm, Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn (ở các vị trí lễ tân, điều hành tour, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ khu vui chơi – giải trí,…); Tiếp thị sản phẩm, Quảng cáo, Đóng gói hàng thực phẩm và hàng dân dụng, nghiên cứu thị trường, Người dẫn chương trình, Xây dựng, Sửa chữa điện, Cơ khí, Dịch vụ giúp việc nhà, Dịch vụ chăm sóc cây cảnh, Giao hàng nhanh, nhân viên bảo vệ,… sẽ tăng cao tháng 02/2017.

 

     Người lao động có nhu cầu ổn định công việc và đa số các doanh nghiệp thực hiện chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt nên mức độ thiếu hụt lao động sau tết không cao dưới 3%, mức độ dịch chuyển lao động cũng ở mức 15%, thể hiện sự gắn kết Cung – Cầu thị trường lao động thành phố, đặc biệt sự phát triển ổn định và chăm lo chính sách lao động của các doanh nghiệp./.

 

Nơi nhận:                    
- Các Phó giám đốc Sở;    
- Phòng Việc làm;
- Phòng Lao động - Tiền Công – Tiền Lương;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa – Xã hội – UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 
Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302919

TRUY CẬP HÔM NAY: 403

ĐANG ONLINE: 10