BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

  1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

        Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.775 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.729 chỗ làm việc và 4.950 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

  1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

        - Phân tích thị trường lao động Quý IV/2016, Dự báo nhu cầu nhân lực Quý I/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

        - Phân tích thị trường lao động năm 2016, Dự báo nhu cầu nhân lực năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

        Tổng hợp, xử lý số liệu và báo cáo khảo sát nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2016.

 

 3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực

 

        - Phối hợp với Báo giáo dục tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp tại  08 trường THPT tại thành phố Hồ Chí Minh và 02 trường THPT tại tỉnh Bình Dương.

 

        - Tham dự công tác hướng nghiệp với cán bộ Đoàn Thanh niên tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và GTVL Thanh niên với nội dung “Nâng cao hiệu quả hỗ trợ Thanh niên về học nghề và việc làm”.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

        - Tham gia Hội nghị nguồn nhân lực hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

        - Tham gia 02 Hội thảo “Kỹ năng cần có khi làm việc trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Nhật Bản, Hàn Quốc” và “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập ASEAN”.

 

        - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm tháng 01 năm 2017.

 

 5. Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

 

        - Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

        - Quản trị hệ thống máy tính và phối hợp các phòng để trang bị, sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính tại Trung tâm.

 

        - Đưa 53 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong tháng có 481.985 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 9,91 triệu lượt.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

        - Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2017.

 

        - Thực hiện công tác đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng năm 2016.

 

        - Triển khai thực hiện kê khai, bổ sung lý lịch năm 2016 theo quy định.

 

        - Báo cáo kết quả công khai minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai năm 2016.

 

        - Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017. 

 

        - Báo cáo quy chế dân chủ cơ sở, bình đẳng giới , tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

        - Báo cáo định biên nhân sự, biên chế quỹ lương quý IV năm 2016.

 

        - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; Kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017).

 

        - Xây dựng dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở trình Phòng Pháp chế thẩm định.

 

        - Xây dựng kế hoạch thực hiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBVC Tết Nguyên Đán 2017 và bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết. Đảm bảo an toàn, trật tự tại đơn vị.

 

 7. Kế toán – Tài chính

 

        - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho viên chức T01/2017 đầy đủ, kịp thời theo quy định. Công khai tài chính định kỳ hàng tháng. Hoàn tất quyết toán kinh phí nhập tin cung cầu lao động năm 2016.

 

        - Báo cáo đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc, tài khoản tiền gửi, tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Q4/2016. Báo cáo kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm cho viên chức năm 2016. Báo cáo, đánh giá kết quả kiểm kê tài sản năm 2016. Phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định, điều chuyển phân loại tài sản, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ theo quy định.

 

 8. Công tác khác

 

        - Phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở thực hiện công tác nhập thông tin hồ sơ “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ”.

 

        - Phối hợp với quận 3, 4, 5, 9, 11 và quận Tân Bình thực hiện việc cập nhật thông tin cung lao động và phối hợp với 12 quận thực hiện việc cập nhật cầu lao động trong năm 2016.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

  1.1. Cập nhật cung - cầu thị trường lao động

 

        Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động.

 

  1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

        - Khảo sát thường xuyên cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại thành phố, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.

 

        - Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 02/2017, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 03/2017.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

        - Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu sử dụng lao động đợt 1 năm 2017.

 

 3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

        - Thống kê nhu cầu việc làm của sinh viên tại các trường ĐH, CĐ trong công tác phối hợp khảo sát và cập nhật thông tin.

 

        - Thực hiện trả lời câu hỏi tư vấn ngành nghề cho học sinh, sinh viên.

 

        - Kết nối với Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM trong công tác chuyên môn để cập nhật thông tin lao động hàng tháng.

 

        - Theo dõi và cập nhật nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

        - Xây dựng kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2017, các đề tài cấp thành phố và đề tài nội bộ.

 

        - Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

        - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm tháng 02 năm 2017.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

        - Thực hiện công tác giám sát về việc thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

        - Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

        - Thực hiện báo cáo công tác tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2017.

 

        - Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

        - Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, giữ gìn tài sản toàn cơ quan, phân công trực Tết theo quy định.

 

        - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần.

 

        - Thực hiện công tác thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp (từ nhân viên, cán sự và viên chức xếp lương cao đẳng lên chuyên viên) đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước năm 2016-2017.

 

 7. Kế toán – Tài chính

 

        - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm cho viên chức T02/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm. Thanh toán thu nhập tăng thêm và phúc lợi cho VC năm 2016.

 

          - Công khai tài chính. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T01/2017. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách năm 2016, tài khoản tiền gửi tại kho bạc. Hoàn tất Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 2016. Quyết toán thuế TNCN 2016. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;

- Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy; 

- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013007753

TRUY CẬP HÔM NAY: 3308

ĐANG ONLINE: 46