THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC 02 THÁNG CUỐI NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số: 280/BC-TTDBNL-PTDB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2016
VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC 02 THÁNG CUỐI NĂM 2016
 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2016.


Tháng 10 năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.342 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với tổng số 12.867 chỗ làm trống; 3.967 người lao động có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp phân tích từ kết quả khảo sát, diễn biến thị trường lao động trên địa bàn thành phố khái quát như sau:


 1. Nhu cầu nhân lực


   Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tăng ở các nhóm ngành như: Cơ khí - Tự động hoá; Điện tử - Cơ điện tử, Điện – Điện lạnh – Điện Công nghiệp; Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Công nghệ thực phẩm, Dệt may – Giày da, Dịch vụ phục vụ, Biên phiên dịch, Môi trường - Xử lý chất thải - Cấp thoát nước,…

 
   Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tháng 10/2016 nhiều nhất ở các nhóm ngành như: Dịch vụ phục vụ (25,70%); Kinh doanh – Bán hàng (21,61%); Dệt may – Giày da (10,06%); Điện tử - Cơ điện tử (6,44%); Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (3,89%); Cơ khí - Tự động hoá (3,86%), Vận tải – Kho bãi - Xuất nhập khẩu (3,03%)…


 
Biểu đồ 1:  07 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 10/2016


   Nhu cầu tuyển dụng theo trình độ tháng 10/2016 cụ thể như sau: Lao động chưa qua đào tạo chiếm 25,29%; Sơ cấp nghề 7%; Công nhân kỹ thuật 6,37%; Trung cấp (CN – TCN) 30,21%; Cao đẳng chiếm 16,74%; Đại học – Trên Đại học chiếm 14,39%.


 
Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 10/2016


   + Về kinh nghiệm: nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 68,42% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo chiếm 60,46%, nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo 39,54% tổng nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc sơ cấp 8,50%; CNKT lành nghề chiếm 1,52%; Trung cấp 15,47%; Cao đẳng 7,18%; Đại học 6,87%.


Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc chiếm 31,58%: nhu cầu tuyển dụng lao động 1 năm kinh nghiệm chiếm 25,07%; 02 năm đến 05 năm kinh nghiệm 6,04% và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 0,47%.


   + Về mức lương: Theo số liệu khảo sát từ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên, tháng 10/2016 mức lương dưới 3 triệu chiếm 0,82%; 3 triệu – 5 triệu chiếm 13,28%; 5 triệu đến 8 triệu chiếm 55,68%; 10 triệu đến 15 triệu chiếm 18,27% và trên 15 triệu chiếm 5,13%.


 2. Nhu cầu tìm việc


   Tháng 10/2016, nhu cầu tìm việc của người lao động tăng ở các nhóm ngành như: Dệt may – Giày da, Quản lý điều hành, Biên phiên dịch, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng,…
Nhu cầu tìm việc cao ở các nhóm ngành như: Kế toán – Kiểm toán (17,51%); Kinh doanh – Bán hàng (9,56%); Hành chính – Văn phòng (8,50%); Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,29%); Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (5,18%); Công nghệ thông tin (3,82%); Cơ khí – Tự động hóa (3,62%),…


   Trình độ lao động có nhu cầu tìm việc tháng 10/2016 cụ thể như sau: Lao động phổ thông (20,29%); Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (5,01%); Trung cấp (29,21%), Cao Đẳng (19,67%); Đại học – Trên đại học (25,82%).


 
Biểu đồ 3: 05 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 10/2016


 3. Nhận định chung


   Thị trường lao động vẫn chú trọng nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm và lao động có nghề mới tốt nghiệp ra trường, cụ thể một số nhóm ngành nghề như:


     + Dệt may – Giày da: Chiếm 10,06% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát, tăng 56,97% so với tháng 9/2016. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và sơ cấp nghề chiếm 86,09% chủ yếu ở các vị trí công nhân may, công nhân sợi, nhân viên phụ máy (không yêu cầu người lao động có kinh nghiệm); Sơ cấp nghề 7,88%, CNKT 1,39%, Trung cấp 5,02%, Cao đẳng - Đại học – Trên đại học 6,50%.


     + Cơ khí – Tự động hóa: Nhu cầu tuyển dụng chiếm 3,86%, so với tháng 9/2016 tăng 5,97%. Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc chiếm 44,27% trong đó yêu cầu nhân sự ứng tuyển có 01 năm kinh nghiệm chiếm 33,20%, 2 – 5 năm kinh nghiệm chiếm 9,66%, trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 1,41%; nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 55,73%.


     + Điện tử - Cơ điện tử: chiếm 6,44% tổng nhu cầu tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Đại học chiếm 6,88%, Cao đẳng – Trung cấp chiếm 9,83%, CNKT lành nghề chiếm 32,33%, lao động chưa qua đào tạo chiếm 0,97%. Nhu cầu tuyển dụng lao động ít nhất 1 năm kinh nghiệm chiếm 62,48%; kinh nghiệm từ 2 năm – 5 năm chiếm 1,69%; Trên 5 năm kinh nghiệm chiếm 0,12%; và không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 35,71%.

 

II. DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 02 THÁNG CUỐI NĂM 2016


Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh – sản xuất trên địa bàn thành phố: Dự kiến nhu cầu nhân lực thành phố tháng 11: 20.000, tháng 12: 28.000 chỗ làm việc và 25.000 lao động thời vụ.


Về trình độ chuyên môn: Cơ cấu trình độ Đại học – Trên đại học (21%), Cao đẳng (16%), Trung cấp (23%), CNKT (8%), Sơ cấp nghề (7%), Lao động phổ thông (32%). Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục chú trọng lao động có trình độ, tay nghề.


 
Biểu đồ 4: Cơ cấu nhu cầu nhân lực theo trình độ chuyên môn của 02 tháng cuối năm 2016


Về các ngành nghề thu hút nhiều lao động: Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ - Phục vụ, Công nghệ thông tin, Dệt may – Giày da, Du lịch, Tư vấn – Bảo hiểm, Cơ khí, Điện tử,  Điện - Điện công nghiệp - Điện lạnh, Kinh doanh - bất động sản, Xây dựng – Kiến trúc, Dịch vụ phục vụ, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn,…


 
Biểu đồ 5: Cơ cấu nhu cầu nhân lực theo trình độ chuyên môn của 02 tháng cuối năm 2016


Nhu cầu lao động thời vụ tập trung ở các nhóm ngành như: Công nghệ thông tin (sửa chữa, lắp ráp, thiết kế đồ hoạ, thông tin truyền thông); Điện dân dụng - Điện tử; Thực phẩm; Dệt may – Giày da; Xây dựng - Sửa chữa nhà ở; Dịch vụ - Phục vụ; Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng; Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (ở các vị trí lễ tân, nhân viên phục vụ khu vui chơi – giải trí,…); Nhân viên Marketing, Bán hàng, Bán sách, Giao hàng nhanh, Tiếp thị sản phẩm, Quảng cáo, Đóng gói hàng thực phẩm và hàng dân dụng, Dịch vụ giúp việc nhà, Chăm sóc người già, người bệnh,…


Thị trường lao động thành phố 02 tháng cuối năm 2016 có sự ổn định và phát triển. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp không có sự đột biến, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ có xu hướng tăng 15% - 20% (khoảng 25.000 chỗ làm việc), đặc biệt các lĩnh vực ngành nghề dịch vụ, phục vụ luôn cần bổ sung nguồn lao động cho các công việc lao động giản đơn, ngắn hạn nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm và chuẩn bị Tết Đinh Dậu 2017.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;      

- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;

- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;

- Lưu.

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302926

TRUY CẬP HÔM NAY: 410

ĐANG ONLINE: 14