BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016


SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 262/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

  1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

        - Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung - cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong tháng 10 năm 2016 thu thập thông tin 1.480 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng - 13.629 chỗ làm việc và 4.044 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

        - Thực hiện công tác giám sát và cập nhật cung, cầu lao năm 2016 tại 12 quận huyện theo phân công của Sở.

 

  1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

        - Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 10 năm 2016 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 11 năm 2016.

 

        - Xây dựng đề án “Thực hiện giải pháp phát triển thị trường lao động và nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025 (thực hiện theo QĐ 3907/QĐ-UBND của UBND TP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020). 

 

        - Báo cáo phân tích hệ thống đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

 

        - Báo cáo nhu cầu nhân lực khu công nghiệp Hiệp Phước và nhu cầu học nghề tại huyện Nhà Bè giai đoạn 2016 – 2020 (thực hiện chỉ đạo Ban giám đốc Sở).

 

        - Tiếp tục thống kê số liệu và thu thập nguồn tư liệu thực hiện nghiên cứu chuyên đề “Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020”.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

        - Thông tin thị trường lao động và tác phong công nghiệp cho 3.500 tân sinh viên năm học 2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng kinh tế TP.HCM.

 

        - Báo cáo Thông tin thị trường lao động hội nhập ASEAN cho CBVC Công ty Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh tại Quận 5.

 

        - Báo cáo chuyên đề “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm” theo chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tại 06 huyện ngoại thành cho 1000 cán bộ phụ nữ và phụ nữ đang có nhu cầu việc làm.

 

        - Triển khai kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đợt 2 năm 2016. (Dự kiến khảo sát 1.500 doanh nghiệp).

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

        - Tham gia khai mạc chương trình tư vấn Hướng nghiệp năm 2016 – 2017 “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” tại 70 trường THPT và trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo, báo Giáo dục TP.HCM tổ chức trong quý IV/2016 và quý I/2017.

 

        - Tư vấn hướng nghiệp chương trình Báo giáo dục tại 05 năm trường Trung học phổ thông ở tỉnh Long An với sự tham gia của 3000 học sinh cấp 3.

 

        - Tiếp tục thực hiện Tư vấn nhu cầu nhân lực, hướng nghiệp và tuyển sinh kết hợp với khảo sát nhu cầu việc làm 5.500 học sinh, sinh viên tại Trường Trung cấp, Đại học, Cao đẳng.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

        - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin thị trường lao động của viên chức Trung tâm định kỳ tháng 10 năm 2016.

 

        - Tham dự Hội thảo “Xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TP.HCM. Thực trạng và giải pháp” do Viện nghiên cứu phát triển tổ chức.

 

        - Đóng góp 02 đề tài của phòng Dạy nghề Sở:

 

        + Đề án "Đào tạo 500 kỹ sư, chuyên gia và 2500 công nhân kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 

        + Đề án "Đổi mới cơ chế, chính sách giáo dục, nghề nghiệp".

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

        - Thu thập, tổng hợp số liệu thực hiện niên giám thống kê Lao động – Việc làm TP.HCM 2016.

 

        - Xây dựng phương án nâng cấp phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm năm 2017 trình Sở xem xét duyệt, cấp ngân sách.

 

        - Quản lý wesite “dubaonhanluchcmc.gov.vn” đã đưa 54 thông tin, bài viết; trong tháng có 281.292 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 9,530 triệu lượt truy cập.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

        - Tiếp Giám đốc Sở đến làm việc và chỉ đạo.

 

        - Tiếp đoàn kiểm tra công tác Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật của Sở.

 

        - Tham gia chương trình làm việc của Giám đốc Sở tiếp đoàn công tác Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu về hoạt động dự báo việc làm, thông tin thị trường lao động. Cử cán bộ Trung tâm thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ  cho 02 cán bộ Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh theo đề nghị của Sở

 

        - Thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Chi bộ quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

 

        - Tổ chức sơ kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong quý III và triển khai chương trình kế hoạch quý IV; sơ kết hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Dân vận và khen thưởng Dân vận khéo năm 2016.

 

        - Phối hợp Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu sửa chữa, di đời mặt bằng làm việc.

 

 7. Kế toán – Tài chính

 

        - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm cho viên chức. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ, công khai tài chính theo quy định.

 

        - Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tiền gửi tại kho bạc Qúy III/2016. Trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành thực hiện đề án CNTT. Trình Sở bổ sung dự toán ngân sách 2017 về kinh phí di dời, sửa chữa mặt bằng di dời chuẩn bị cho công tác xây dựng năm 2017 theo Chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

  1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

         - Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ về cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động.

 

  1.2. Phận tích thị trườn lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

         - Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2016 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

        - Báo cáo phân tích thị trường lao động giai đoạn 2012 – 2016. Dự báo Nhu cầu nhân lực TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020 đến 2025.

 

        - Triển khai nghiên cứu dự báo các nhóm ngành công nghiệp – kinh tế trọng điểm thu hút nhiều nhân lực.

 

        - Báo cáo vấn đề dịch chuyển lao động 08 ngành nghề hội nhập cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN theo chỉ đạo của Sở.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

        - Thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực đợt 2 năm 2016. (Dự  kiến 1.500 doanh nghiệp).

 

        - Thực hiện Thông tin thị trường lao động công nghiệp cho Tân sinh viên năm học 2016 của các trường Đại học, Cao đẳng.

 

        - Thực hiện kế hoạch cập nhật cung, cầu lao động năm 2016 theo phân công của Sở.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

        - Tiếp tục khảo sát 06 trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp về nhu cầu việc làm của sinh viên, học sinh năm 2016. Báo cáo, thống kê khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của học sinh, sinh viên và người lao động  năm 2016.

 

        - Tham dự ngày Hội việc làm Đại học Nông lâm TP.HCM; ngày hội việc làm trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á. Tham gia chương trình “Tư vấn hướng nghiệp” năm 2016 – 2017 do Báo Giáo dục thành phố tổ chức tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến 70 trường).

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

        - Báo cáo tổng kết đánh giá công tác nghiên cứu năm 2016 và xây dựng chương trình năm 2017.

 

        - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ hàng tháng và Quý IV năm 2016.

 

        - Hoàn thành đề tài nghiên cứu “Thực trạng đào tạo và việc làm, dự báo nhu cầu và năng lực đào tạo giai đoạn 2017 – 2020 đến 2025 trên địa bàn TP.HCM”

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

        - Hoàn thành niên giám thống kê năm 2016.

 

        - Hoàn thành việc thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

        - Soạn thảo quy chế phối hợp dự báo nhu cầu nhân lực trình Sở.

 

        - Thực hiện các công tác hành chính, tuyển dụng, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 

        - Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ công tác đánh giá công chức, viên chức, quản lý hồ sơ viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng, đánh giá công tác đào tạo.

 

        - Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết năm 2017 và các hoạt động văn thể mỹ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm cho viên chức T11/2016 đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc 11 tháng, tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Q3/2016. Hoàn tất báo cáo tài chính Qúy III/2016

 

- Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện thủ tục thanh lý tài sản các trang thiết bị bị hư hỏng của Trung tâm theo chỉ đạo của Sở. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm 2016. Báo cáo, đánh giá kết quả kiểm kê. Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2016. Theo dõi, ký kết hợp đồng nhập tin cung lao động với Quận, Huyện.

 

 8. Công tác khác

 

        - Tiếp tục phối hợp với Phòng Chính sách có công về thực hiện nhập thông tin hồ sơ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt và nghĩa trang liệt sĩ./.

 

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương, Phòng Việc làm,

Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy;  
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;    
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012671123

TRUY CẬP HÔM NAY: 2184

ĐANG ONLINE: 20