BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016


SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Số: 236/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

      - Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung, cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong quý III/2016 thu thập thông tin 6.972 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 27.073 chỗ làm việc và 11.374 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

      - Thực hiện công tác giám sát cung, cầu lao năm 2016 tại 12 quận huyện theo yêu cầu của Sở.

 

   1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

      - Báo cáo phân tích thị trường lao động quý III/2016, dự báo nhu cầu nhân lực quý IV/2016.

 

      - Cập nhật, tổng hợp, phân tích báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh của hệ thống đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

 

      - Thống kê số liệu và thu thập nguồn tư liệu thực hiện nghiên cứu chuyên đề “Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020”.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

      - Báo cáo tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016.

 

      - Báo cáo thông tin thị trường lao động cho 6.420 học viên, sinh viên tại các Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Hóc Môn, Đại học Mở Thành phố, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.

 

      - Báo cáo Chương trình chuyên đề "Cơ hội học nghề, tạo việc làm thị trường lao động Mở" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tại 5 huyện – 2.000 cán bộ công tác phụ nữa tại địa phương và lao động nữ có nhu cầu việc làm.

 

      - Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đợt 2 năm 2016. (Dự kiến khảo sát 1.500 doanh nghiệp).

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

      - Tham gia “Ngày hội tuyển dụng – JOB FAIR UFM 2016” do trường ĐH Tài chính – Marketing tổ chức và 05 ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm do Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Mở TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, liên đoàn lao động Quận 12.

 

      - Tư vấn nhu cầu nhân lực, hướng nghiệp và tuyển sinh kết hợp với khảo sát nhu cầu việc làm cho 3.500 học sinh, sinh viên và người lao động tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Cao đẳng Bách Việt, Công nghệ thông tin, Cao đẳng Kinh tế thành phố 11 tỉnh Trung bộ, Nam bộ và TP.HCM.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

      - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin thị trường lao động của viên chức Trung tâm định kỳ Quý III năm 2016.

 

      - Tham dự 02 Hội thảo khoa học “Công tác Tư vấn học đường tại các trường Phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” do Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố và “Xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TP.HCM. Thực trạng và giải pháp” do Viện nghiên cứu phát triển tổ chức

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

      - Thu thập, tổng hợp số liệu thực hiện niên giám thống kê Lao động – Việc làm TP.HCM 2016.

 

      - Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm. Thực hiện hệ thống mạng, quản lý, vận hành mạng Lan của Trung tâm.

 

      - Quản lý wesite “dubaonhanluchcmc.gov.vn” đã đưa 153 thông tin, bài viết; trong tháng có 1.019.202 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 9,238 triệu lượt truy cập.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

      - Tiếp đoàn cán bộ Viện nghiên cứu chiến lược thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác thông tin, dự báo về nhu cầu lao động của Thành Phố.

 

      - Tham gia góp ý dự thảo dự án “Quy hoạch phát triển dạy nghề thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025”.

 

      - Cử viên chức tham dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng hộp thư công vụ của thành phố vào phần mềm quản lý văn bản, quản lý chỉ đạo, lịch công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

      - Tham gia tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016.

 

      - Phối hợp Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo mặt bằng làm việc của Trung tâm.

 

 7. Kế toán – Tài chính

 

      - Thực hiện thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm: điện, nước, điện thoại, internet, văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa nhỏ lẻ,…, thanh toán lương và các khoản theo lương quý III/2016.

 

      - Thanh toán kinh phí đợt 2 gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin với kho bạc nhà nước thành phố. Xây dựng mới hạ tầng công nghệ thông tin trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt.

 

      - Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2016 và xây dựng dự toán ngân sách 2017.

 

 8. Công tác khác

 

      - Tham dự đoàn làm việc của Sở do đ/c Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở chủ trì với Huyện Cần Giờ, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM, trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ, UBND huyện Nhà Bè về nội dung dự báo nhu cầu nhân lực – đào tạo – việc làm – xuất khẩu lao động.

 

      - Tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện thu thập, xử lý thông tin cung cầu lao động trên địa bàn thành phố. Cử viên chức tham gia lớp tuấn huấn về thu thập, xử lý thông tin cung cầu lao động trên địa bàn thành phố năm 2016 và 24 viên chức tham gia thực hiện công tác giám sát cung cầu tại 12 quận, huyện.

 

      - Thực hiện bàn giao với Phòng Chính sách có công về thực hiện công tác thu thập thông tin hồ sơ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt và nghĩa trang liệt sĩ: 44.085 phiếu và dữ liệu thông tin 44.085 phiếu.

 

      - Thực hiện các nội dung ký kết liên tịch với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

      - Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ tháng, quý về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.

 

      - Khảo sát và phân tích nhu cầu học nghề việc làm Huyện Nhà Bè (Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở).

 

   1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

      - Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2016 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

      - Hoàn thành báo cáo nhu cầu nhân lực TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025. Triển khai nghiên cứu dự báo các nhóm ngành công nghiệp – kinh tế trọng điểm thu hút nhiều nhân lực.

 

      - Báo cáo vấn đề dịch chuyển lao động 08 ngành nghề hội nhập cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN theo chỉ đạo của Sở.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

      - Triển khai kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực đợt 2 năm 2016. (Dự  kiến 1.500 doanh nghiệp) thực hiện tháng 10/2016.

 

      - Thông tin thị trường lao động và tác phong công nghiệp cho 2.500 tân sinh viên năm học 2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

 

      - Thực hiện kế hoạch cập nhật cung, cầu lao động năm 2016 theo phân công của Sở.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

      - Triển khai khảo sát 06 trường Đại học - Cao đẳng – Trung cấp về nhu cầu việc làm của sinh viên, học sinh năm 2016. Báo cáo, thống kê khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của học sinh, sinh viên và người lao động  năm 2016.

 

      - Tham dự ngày Hội việc làm Đại học Nông lâm TP.HCM; ngày hội việc làm trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á. Tham gia chương trình “Tư vấn hướng nghiệp” năm 2016 – 2017 do Báo Giáo dục thành phố tổ chức tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến 70 trường).

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

      - Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chính sách bảo hiểm thất nghiệp” cho viên chức của Trung tâm.

 

      - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ hàng tháng và Quý IV năm 2016.

 

      - Hoàn thành đề tài nghiên cứu “Tổng hợp đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội và lao động của cộng đồng kinh tế Asean”.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

      - Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu tại Trung tâm.

 

      - Hoàn thành niên giám thống kê năm 2016.

 

      - Hoàn thành việc thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

      - Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị tại Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

      - Thực hiện các công tác hành chính, tuyển dụng, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 

      - Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳm công tác đánh giá công chức, viên chức, quản lý hồ sơ viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng, đánh giá công tác đào tạo.

 

      - Phối hợp với hai tổ chức đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động; Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết năm 2017 và các hoạt động văn thể mỹ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

      - Thực hiện công tác kế toán tài chính về chế độ tiền lương, thu thập, tiền lương tăng thêm; chế độ bảo hiểm, ốm đau, thai sản cho viên chức Quý IV/2016.

 

      - Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm kê tài sản năm 2016. Đánh giá tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm trong năm và xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2016.

 

      - Quyết toán kinh phí thực hiện dự án CNTT với Sở Tài chính; kinh phí ghi chép, nhập tin phiếu thông tin hồ sơ liệt sĩ với Sở Lao động và kinh phí nhập tin cung cầu lao động với Quận huyện.

 

 8. Công tác khác

 

      - Tiếp tục phối hợp với Phòng Chính sách có công về thực hiện nhập thông tin hồ sơ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt và nghĩa trang liệt sĩ.

 

      - Thực hiện nội dung chương trình liên kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố về Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm, bố trí mặt bằng, nhân sự thực hiện theo các quy định pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy;  
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;    
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012874413

TRUY CẬP HÔM NAY: 1168

ĐANG ONLINE: 31