BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016


SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Số: 210/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2016

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

  1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

          - Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.361 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 10.954 chỗ làm việc trống và 5.368 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

          - Hoàn thành thu thập thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của hệ thống đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật tư liệu năm 2016.

 

   1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

          - Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố tháng 8/2016, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 9/2016.

 

          - Tham dự hội thảo Đại học Văn Hiến về "Brexit và Cộng đồng kinh tế ASEAN dưới góc nhìn hội nhập".

 

          - Tư vấn chương trình tọa đàm "Thách thức lao động trẻ trong thời kỳ hội nhập tại Đại học Mở Thành phố" cho 1.000 sinh viên.

 

          - Cung cấp các số liệu nhu cầu nhân lực theo báo cáo định kỳ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM theo nội dung liên kết.

 

  2. Thông tin thị trường lao động

 

          - Báo cáo tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016 đợt 1.

 

          - Thông tin thị trường lao động thời kỳ hội nhập cho 500 sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin tốt nghiệp năm 2016.

 

  3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực

 

          - Tham dự 02 Ngày hội việc làm trường Cao Đẳng Bách Việt với sự tham dự của 42 doanh nghiệp và 1500 sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và Ngày hội việc làm Đại học Mở với sự tham dự của 60 doanh nghiệp và trên 2000 sinh viên tốt nghiệp 2016.

 

          - Tham gia công tác hướng nghiệp và tuyển sinh 2016 về “Định hướng Học nghề” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại 11 tỉnh Trung bộ, Nam bộ và TP.HCM.

 

          - Tham gia 03 ngày hội, sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức.

 

  4. Nghiên cứu khoa học

 

          - Nghiên cứu đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội lao động của cộng đồng kinh tế Asean.

 

          - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm tháng 09 năm 2016.

 

  5. Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

 

          - Tham dự hội nghị phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam giới thiệu dự án "Vườn ươm tạo doanh nghiệp Kỹ thuật-Công nghệ" tại tòa nhà VCCI.

 

          - Triển khai thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

          - Tiếp tục rà soát và nghiệm thu các trang thiết bị đã lắp đặt và theo dõi tính hiệu quả của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin sau khi được trang bị từ đề án công nghệ thông tin.

 

          - Xây dựng kế hoạch thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

          - Quản lý wesite “dubaonhanluchcmc.gov.vn” đã đưa 39 thông tin, bài viết; trong tháng có 257.000 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 8,881 triệu lượt truy cập.

 

  6. Tổ chức – Hành chính

 

          - Thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự, kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016.

 

          - Tổ chức kỷ niệm 07 năm ngày thành lập Trung tâm.

 

          - Thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu sửa chữa, di đời mặt bằng làm việc.

 

          - Phối hợp Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo mặt bằng làm việc của Trung tâm.

 

  7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính – kế toán về chế độ tiền lương, thu thập tăng thêm cho viên chức Qúy I+II/2016; các chế độ bảo hiểm, ốm đau, thai sản đảm bảo hoạt động thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ và công khai tài chính theo quy định.

 

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí mua sắm, sửa chữa đến 30/6/2016; tình hình thực hiện quỹ lương năm 2014, 2015 và ước thực hiện 2016 và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

  8. Công tác khác

 

          - Tham dự đoàn làm việc của Sở do đ/c Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở chủ trì với Huyện Cần Giờ, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM, trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ về nội dung dự báo nhu cầu nhân lực – đào tạo – việc làm – xuất khẩu lao động.

 

          - Tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện thu thập, xử lý thông tin cung cầu lao động trên địa bàn thành phố.

 

          - Phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở thực hiện công tác ghi chép thông tin 49.000 hồ sơ “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ”. Tính đến ngày 01/8/2016 đã thực hiện ghi chép được 42.367 hồ sơ.

 

          - Thực hiện các nội dung ký kết liên tịch với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016

 

  1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

          - Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động.

 

          - Báo cáo phân tích hệ thống đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

 

   1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

          - Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố Quý III năm 2016, dự báo nhu cầu nhân lực Quý IV năm 2016.

 

          - Hoàn thành sơ bộ cập nhật phân tích thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2011- 2016, dự báo nhu cầu nhân lực 2017 – 2020 đến 2025.

 

  2. Thông tin thị trường lao động

 

          - Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016 đợt 2 (1500 doanh nghiệp).

 

          - Báo cáo chuyên đề “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm” theo chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tại 06 huyện ngoại thành cho 1000 cán bộ phụ nữ và phụ nữ đang có nhu cầu việc làm.

 

          - Thông tin thị trường lao động cho sinh viên theo yêu cầu của trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

 

  3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

          - Thực hiện theo kế hoạch khảo sát nhu cầu việc làm của 10.000 sinh viên của 08 trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp trên địa bàn thành phố.

 

          - Tổng hợp phiếu khảo sát nhu cầu học nghề tại các trường THPT năm 2016.

 

          - Tiếp tục tham gia công tác hướng nghiệp về “Định hướng Học nghề” do Báo Giáo dục TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ tổ chức trong.

 

          - Tiếp tục tham gia các ngày hội, sàn giao dịch việc làm do các Trung tâm Giới thiệu việc làm, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố tổ chức.

 

  4. Nghiên cứu khoa học

 

          - Hoàn thành sơ bộ báo cáo đề cương nghiên cứu đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội lao động của cộng đồng kinh tế Asean.

 

          - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm tháng 09 năm 2016.

 

  5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

          - Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu tại Trung tâm.

 

          - Thực hiện cập nhật niên giám Dân số - Lao động - Việc làm năm 2016.

 

          - Xây dựng kế hoạch thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

          - Cập nhật website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.

 

  6. Tổ chức – Hành chính

 

          - Thực hiện các công tác tổng hợp báo cáo, công tác nhân sự định kỳ hang tháng.

 

          - Phối hợp Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động thực hiện xây dựng, cải tạo mặt bằng làm việc của Trung tâm.

 

  7. Kế toán – Tài chính

 

          - Thực hiện công tác tài chính – kế toán, chế độ tiền lương, thu thập, tiền lương tăng thêm; chế độ bảo hiểm, ốm đau, thai sản cho viên chức T9/2016.

 

          - Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng khoán công việc ghi chép và nhập tin phiếu hồ sơ liệt sĩ với Sở. Tạm ứng kinh phí ghi chép và nhập tin theo quy định.

 

          - Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

 

  8. Công tác khác

 

          - Theo dõi việc cập nhật, kiểm tra hồ sơ thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (Phối hợp với Phòng Chính sách có công).

 

          - Tổ chức thực hiện các nội dung ký kết liên tịch với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

 

          - Triển khai tổ chức thực hiện chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Văn Lâm Phó Giám đốc Sở về nội dung phối hợp dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động với các cơ quan đơn vị Sở đã làm việc.

 

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy;  
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;    
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012671137

TRUY CẬP HÔM NAY: 2203

ĐANG ONLINE: 21