THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số: 204/BC-TTDBNL-PTDB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2016

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2016

 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2016.

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và phân tích từ kết quả thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 7/2016 với tổng số 1.625 doanh nghiệp; 13.500 chỗ làm trống và 6.348 người có nhu cầu tìm việc. Thị trường lao động thành phố tháng 7/2016 diễn biến như sau:

 

  1. Nhu cầu nhân lực

 

     Nhu cầu tuyển dụng tháng 7/2016 tăng 19,87% so với tháng 6/2016. Nhu cầu tuyển dụng cao ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng (28,55%), Dịch vụ phục vụ (15,28%), Cơ khí – Tự động hoá (6,90%), Công nghệ thông tin (6,53%), Vận tải – Kho bãi - Xuất nhập khẩu (4,56%), Marketing – Quan hệ công chúng (3,30%)…

 

Biểu đồ 1:  07 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 7/2016

 

     Tháng 7/2016 nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo trình độ cụ thể như sau: Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 33,29% tăng 27,24% so tháng 6/2016; Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 11,81%; Cao đẳng (CN-CĐN) chiếm 28,24%; Đại học chiếm 11,19% giảm 11,12%; Trên đại học chiếm 0,20%.

 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 7/2016

 

     + Về mức lương: Khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân sự theo mức lương cụ thể như sau: dưới 3 triệu chiếm 1,39%; 3 triệu – 5 triệu chiếm 16,63%; từ 5 triệu đến 8 triệu chiếm 46,68%; từ 8 triệu đến 10 triệu chiếm 20,04%.

 

     Từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 6,21% và Trên 15 triệu chiếm 9,04%: chủ yếu ở các nhóm ngành như Công nghệ thông tin, Điện - điện tử - Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh doanh – Bán hàng, Biên phiên dịch và các vị trí Quản lý điều hành… yêu cầu nhân sự ứng tuyển có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm trở lên.

 

Biểu đồ 3: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo kinh nghiệm làm việc tháng 7/2016

 

     + Về kinh nghiệm: 54,54% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 36,60%; 02 đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 17,08% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 0,85% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán, Quản lý điều hành, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Điện - điện lạnh – điện công nghiệp, Luật – Pháp lý, Dệt may – Giày da, Marketing - Quan hệ công chúng… Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 45,46% chủ yếu ở các vị trí Kinh doanh – Bán hàng, Vận tải – Kho bãi xuất nhập khẩu…

 

   2. Nhu cầu tìm việc

 

     Tháng 7/2016 nhu cầu tìm việc cao ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Hành chính văn phòng, Vận tải kho bãi xuất nhập khẩu, Cơ khí tự động hoá, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin…

 

Biểu đồ 4: 07 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 7/2016

 

     + Về trình độ lao động tìm việc: Nhu cầu tìm việc của người lao động có trình độ Trên Đại học chiếm 2,27%; Đại học chiếm 46,75%; Cao đẳng chiếm 21,52%; Trung cấp – CNKT lành nghề chiếm 11,50%; Sơ cấp nghề chiếm 6,90% và Lao động chưa qua đào tạo chiếm 11,06%.

 

     + Về kinh nghiệm: lao động tìm việc có kinh nghiệm chiếm 75,05% tổng số lao động khảo sát tập trung ở các nhóm ngành Kế toán – kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Cơ khí – Tự động hóa, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu, Hành chính văn phòng…Trong đó tỷ lệ  lao động tìm việc có trên 5 năm kinh nghiệm chiếm 23,07%; 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 33,81%; 1 năm kinh nghiệm chiếm 18,20% và không có kinh nghiệm làm việc chiếm 24,92%.

 

   3. Nhận định chung

 

     Thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh có sự biến động nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm – trình độ chuyên môn, cụ thể một số nhóm ngành nghề như:

 

     + Cơ khí - Tự động hóa chiếm 6,90% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát, so với tháng 6/2016 tăng 55,17%.  Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Cao Đẳng - Đại học – Trên đại học chiếm 13,75%, Trung cấp chiếm 31,69%, CNKT lành nghề - Sơ cấp nghề chiếm 50,48%, Lao động phổ thông chiếm 4,08%.

 

Biểu đồ 5: Mức lương ngành Cơ khí – Tự động hóa

 

     + Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu chiếm 4,56% tăng 57,29% so với tháng 6/2016. Một số vị trí tuyển dụng thường xuyên trong tháng 6/2016: Nhân viên thu mua – xử lý đơn hàng, nhân viên điều phối – giao nhận hàng hóa, Giám sát – quản lý kho...

 

     + Dệt may – Giày da chiếm 0,95% tổng nhu cầu tuyển dụng giảm 86,97% so với tháng 6/2016.

 

Biểu đồ 6: Nhu cầu tuyển dụng lao động ngành Dệt May – Giày da theo trình độ

 

     Các doanh nghiệp Dệt may đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các đơn hàng mới, chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh lao động giá rẻ với các nước Campuchia, Bangladesh; và thiếu nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật và trình độ quản trị.

 

II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2016.

 

  Tháng 8/2016 và những tháng cuối năm 2016 các doanh nghiệp vẫn tiếp tục xu hướng tuyển dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc. Dự kiến thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 25.000 chỗ làm việc trống. Nhu cầu tuyển dụng theo trình độ tháng 8/2016: lao động phổ thông 30%; Sơ cấp nghề - CNKT: 20%, Trung cấp: 20%; Cao đẳng – Đại học – Trên đại học: 30%.

 

Biểu đồ 7: Nhu cầu tuyển dụng theo trình độ lao động tháng 8/2016

 

  Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tập trung chủ yếu ở các vị trí như bảo vệ, giúp việc nhà, các vị trí nhân viên bán hàng – giao hàng, các vị lễ tân – phục vụ nhà hàng…


  Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Sơ cấp nghề - CNKT – Trung cấp ở cấp ở các nhóm ngành như: Nhựa – bao bì, Dệt may – Giày da, Mộc – mỹ nghệ - Tiểu thủ công nghiệp, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Dịch vụ thông tin tư vấn chăm sóc khách hàng…

 

  Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Cao đẳng – Đại học – Trên đại học tập trung ở các nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Cơ khí – Tự động hóa, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh doanh – bán hàng, Marketing – Quan hệ công chúng, Giáo dục đào tạo, Quản lý điều hành, Vận tải – Kho bãi – xuất nhập khẩu, Kinh doanh tài sản – Bất động sản…

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;      

- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;

- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;

- Lưu.

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302804

TRUY CẬP HÔM NAY: 288

ĐANG ONLINE: 10