BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016


SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Số: 193/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2016

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

  1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

          Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 4.372 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 7.515 chỗ làm việc trống và 1.064 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

   1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

          - Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố tháng 7/2016, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8/2016.

 

          - Báo cáo tham luận chủ đề “Nguồn nhân lực tư vấn học đường tại TP.HCM – Thực trạng và xu hướng phát triển” theo đề nghị của Viện Nghiên cứu Phát triển chuẩn bị hội thảo khoa học.

 

          - Tham dự "Đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển chiến lược Việt Nam - TPHCM giai đoạn 2011 - 2020" do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cùng các Sở, Ngành Thành phố làm việc với Viện nghiên cứu chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

  2. Thông tin thị trường lao động

 

          Thực hiện công tác khảo sát khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016 đợt 1. Đến ngày 06/7/2016 kết quả khảo sát được 731 doanh nghiệp, bao gồm khảo sát trực tiếp 700 doanh nghiệp và khảo sát gián tiếp 31 doanh nghiệp. Tiến hành công tác tổng hợp phân tích.

 

  3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực

 

          - Tham gia “Ngày hội tuyển dụng – JOB FAIR UFM 2016” do trường ĐH Tài chính – Marketing tổ chức và 02 ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm do Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức.

 

          - Tham dự lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý sản xuất hàng may mặc cho đội ngũ công nhân bậc cao của Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu may Phương Nam do Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành (Quận Gò Vấp, TPHCM) tổ chức.

 

  4. Nghiên cứu khoa học

 

          - Tham dự Hội thảo "Du lịch văn hóa nghỉ dưỡng - Spa trị liệu sức khỏe" do Hội Di Sản Văn Hóa và Sở Du lịch TP.HCM tổ chức tổ chức tại Khách sạn Kim Đô.

 

          - Thực hiện đề cương nghiên cứu đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội lao động của cộng đồng kinh tế Asean.

 

  5. Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

 

          - Triển khai thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

          - Tiếp tục rà soát và nghiệm thu các trang thiết bị đã lắp đặt và theo dõi tính hiệu quả của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin sau khi được trang bị từ đề án công nghệ thông tin.

 

          - Quản lý wesite “dubaonhanluchcmc.gov.vn” đã đưa 57 thông tin, bài viết; trong tháng có 405.000 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 8,624 triệu lượt truy cập.

 

  6. Tổ chức – Hành chính

 

          - Tiếp đoàn cán bộ Viện nghiên cứu chiến lược thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác thông tin, dự báo về nhu cầu lao động của Thành Phố.

 

          - Trình Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm theo kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

          - Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016.

 

  7. Kế toán – Tài chính

 

          - Thực hiện công tác kế toán tài chính theo quy định.

 

          - Thực hiện thanh quyết toán kinh phí mua sắm; sửa chữa, cải tạo phòng làm việc của Trung tâm; tư vấn giám sát thực hiện đề án Công nghệ thông tin.

 

  8. Công tác khác

 

          - Phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở thực hiện công tác ghi chép thông tin 49.000 hồ sơ “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ”. Tính đến ngày 04/7/2016 đã thực hiện ghi chép được 41.178 hồ sơ.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

  1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

          - Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động.

 

          - Hoàn thành thu thập thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của hệ thống đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật tư liệu năm 2016.

 

  1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

          Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố tháng 8/2016, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 9/2016.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

          - Hoàn thành công tác khảo sát khảo sát và báo cáo tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016 đợt 1.

 

          - Thông tin thị trường lao động thời kỳ hội nhập cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.

 

 3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

          - Thực hiện theo kế hoạch khảo sát nhu cầu việc làm của 10.000 sinh viên của 08 trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp trên địa bàn thành phố.

 

          - Tổng hợp phiếu khảo sát nhu cầu học nghề tại các trường THPT năm 2016.

 

          - Tham gia công tác hướng nghiệp về “Định hướng Học nghề” do Báo Giáo dục TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ tổ chức trong Quý III/2016.

 

          - Tiếp tục tham gia các ngày hội, sàn giao dịch việc làm do các Trung tâm Giới thiệu việc làm, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố tổ chức.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

          - Hoàn thành đề cương nghiên cứu đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội lao động của cộng đồng kinh tế Asean.

 

          - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm tháng 08 năm 2016.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

          - Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu tại Trung tâm.

 

          - Thực hiện cập nhật niên giám Dân số - Lao động - Việc làm năm 2016.

 

          - Xây dựng kế hoạch thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

          - Cập nhật website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

          - Ký kết hợp đồng lao động, nâng lương niên hạn, bình xét đánh giá thi đua A,B,C định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

          - Tiếp Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

 

          - Phối hợp Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo mặt bằng làm việc của Trung tâm.

 

 7. Kế toán – Tài chính

 

          - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm và công khai tài chính theo quy định. Xác định chênh lệch thu chi tiết kiệm, phân phối thu nhập tăng thêm quý II/2016.

 

          - Quyết toán dự án công nghệ thông tin trình Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra, phê duyệt.

 

 8. Công tác khác

 

          - Thực hiện công tác phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở về việc ghi chép thông tin “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ”.

 

          - Tổ chức thực hiện các nội dung ký kết liên tịch với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

 

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy;  
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;    
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372490

TRUY CẬP HÔM NAY: 2858

ĐANG ONLINE: 45