THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số: 103/BC-TTDBNL-PTDB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2016

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2016

 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2016.

 

Tháng 4/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát, tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng tại 1.868 doanh nghiệp với tổng số 14.957 việc làm và khảo sát thông tin 4.444 người có nhu cầu tìm việc. Tình hình thị trường lao động thành phố diễn biến như sau:

 

 1. Nhu cầu nhân lực

 

   So với tháng 3/2016, chỉ số nhu cầu tuyển dụng nhân lực tăng 3,15%, tập trung ở các nhóm ngành: Dệt may – Giày da, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Công nghệ thông tin, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Cơ khí tự động hóa,…

 

   Một số nhóm ngành nghề tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 4/2016 như: Kinh doanh - Bán hàng (19,75%), Dịch vụ - Phục vụ (17,03%), Dệt may – Giày da (7,802%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (6,49%), Công nghệ thông tin (5,81%),…

 

Biểu đồ 1: 08 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 4/2016

 

   Nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ tháng 4/2016 cụ thể như sau:

 

      + Đại học – Trên Đại học (16,2%); trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học (16,15%) tăng 3,60% so với nhu cầu tuyển dụng tháng 3/2016. Nhu cầu tuyển lao động ở các nhóm ngành như: Cơ khí - Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Kế toán – Kiểm toán, Giáo dục đào tạo – Thư viện,…

 

      + Cao đẳng (12,75%) giảm 9,71% và Trung cấp (26,42%) tăng 21,91% so với tháng 3/2016: nhu cầu tuyển nhiều lao động ở các nhóm ngành như: Kinh doanh –Bán hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Dịch vụ thông tin tư vấn, chăm sóc khách hàng,…

 

      + Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (14,19%): so với tháng 3/2016 nhu cầu tuyển lao động có trình độ Sơ cấp nghề (5,07%) tăng 79,01%; nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật lành nghề (9,13%) tăng 63,75%.

 

      + Lao động phổ thông (30,50%): nhu cầu tuyển lao động nhiều ở các nhóm ngành Dịch vụ phục vụ, Kinh doanh – bán hàng, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn…

 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 4/2016

 

 2. Nhu cầu tìm việc

 

   Chỉ số nhu cầu tìm việc làm tháng 4/2016 chủ yếu ở các nhóm ngành như: Kế toán – Kiểm toán (18,05%), Hành chính văn phòng (10,04%), Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (7,70%), Kinh doanh – Bán hàng (6,71%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (5,27%)…

 

Biểu đồ 3: Những nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 4/2016

 

   Tháng 4/2016, nhu cầu tìm việc theo trình độ cụ thể như sau:

 

      + Lao động phổ thông (3,47%): nhu cầu tìm việc chủ yếu ở các nhóm ngành như Dệt may – Giày da (công nhân cắt chỉ, đóng gói hoàn thành sản phẩm…), Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn (nhân viên phục vụ, nhân viên tiếp thực – phụ bếp…), Dịch vụ phục vụ,…

 

      + Sơ cấp nghề - CNKT – Trung cấp (13,55%): nhu cầu tìm việc tập trung nhiều ở các nhóm ngành như: Cơ khí - Tự động hóa, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu,…

 

      + Cao đẳng (26,37%), Đại học (53,33%), Trên Đại học (3,29%): nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng, Luật – Pháp lý, Quản lý điều hành, Hành chính văn phòng, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng,…

 

 3. Nhận định chung

 

   Thị trường lao động TP.HCM trong 04 tháng đầu năm 2016 thể hiện rõ nét sự ổn định và phát triển, những chính sách của Nhà nước, Chính phủ và Thành phố đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt lên khó khăn và phát triển tạo chuyển biến tích cực thị trường lao động trong năm 2016. Các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và tuyển dụng lao động, tuy nhiên thật sự cân nhắc chặt chẽ cơ cấu lao động để tuyển dụng hợp lý chú trọng về chất lượng lao động đã qua đào tạo nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học. Phân tích một số ngành nghề cần thu hút nhiều lao động tại thành phố, cho thấy:

 

   + Cơ khí – Tự động hóa: chiếm 4,18% tổng nhu cầu nhân lực, nhu cầu tuyển lao động của ngành này tăng 61,44% so với tháng 3/2016. Nhu cầu tuyển lao động đã qua đào tạo chiếm 95,72%, trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ Sơ cấp nghề - CNKT chiếm 37,89%; Trung cấp (29,49%); Cao đẳng (12,52%); Đại học (15,82%) chủ yếu ở các vị trí như: Kỹ sư M&E, kỹ sư thiết kế khuôn mẫu, kỹ sư cơ khí chế tạo máy,…

 

Biểu đồ 4: Mức lương tuyển dụng ngành cơ khí

 

   + Dệt may – Giày da: Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm chiếm 37,78% tập trung ở các vị trí như: thợ cắt rập, kiểm vải và quản lý nguyên phụ liệu, nhân viên may mẫu, nhân viên kế hoạch sản xuất,… Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 62,22% tập trung chủ yếu tuyển dụng công nhân may.

 

   Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Cao đẳng - Đại học chiếm 2,21%, Trung cấp chiếm 13,42%, CNKT lành nghề – Sơ cấp nghề chiếm 59,84% và lao động phổ thông chiếm 24,54%.

 

   Nhu cầu tìm việc ngành Dệt may – Giày da tháng 4/2016 cụ thể như sau: nhu cầu tìm việc có trình độ Đại học – Trên đại học chiếm 23,53%, Cao đẳng – Trung cấp chiếm 38,24%, CNKT lành nghề - Sơ cấp chiếm 5,88% và lao động phổ thông chiếm 32,35% tổng nhu cầu tìm việc được khảo sát.

 

   + Công nghệ thông tin: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm làm việc chiếm 80,93% tổng nhu cầu tuyển lao động được khảo sát, trong đó 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 32,25%, 1 năm kinh nghiệm chiếm 48,18% và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 0,50%.

 

   Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Đại học chiếm 52,19%, Cao đẳng chiếm  29,42% tập trung ở các vị trí : nhân viên lập trình (.Net, PHP, Java), nhân viên kiểm định phần mềm, kỹ sư cầu nối, nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu...Nhu cầu nhân lực có trình độ Trung cấp – CNKT lành nghề - Sơ cấp chiếm 16,96% chủ yếu ở các vị trí như nhân viên SEO, nhân viên kỹ thuật - sửa chữa máy tính - điện thoại di động, nhân viên nhập liệu, nhân viên kinh doanh linh kiện - phần cứng máy tính...

 

II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2016.

 

   Dự kiến nhu cầu tuyển lao động trong tháng 5/2016 có 20.000 chỗ làm việc trống, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông – Sơ cấp nghề chiếm 35%, Công nhân kỹ thuật – Trung cấp chiếm 35%, Cao đẳng – Đại học – Trên đại học chiếm 30%.

 

Biểu đồ 5: Cơ cấu nhu cầu nhân lực theo cấp bậc đào tạo tháng 5/2016

 

   Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Dệt may – Giày da, Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Dịch vụ phục vụ, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Cơ khí – Tự động hóa, Giáo dục đào tạo, Kinh doanh – Bán hàng, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu…Thị trường lao động thành phố tháng 5/2016 và những tháng tiếp theo vẫn dịch chuyển theo xu hướng lao động có trình độ chuyên môn – tay nghề.

 

Biểu đồ 6: 08 nhóm ngành thu hút nhiều nhân lực trong tháng 5/2016

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;      

- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;

- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;

- Lưu.

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302885

TRUY CẬP HÔM NAY: 369

ĐANG ONLINE: 13