RA QUÂN NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN NĂM 2016


Nhằm phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong việc vận động Đoàn viên thanh niên cùng tự nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh, xung kích bảo vệ môi trường. Chi đoàn Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM xây dựng kế hoạch ra quân Ngày thứ Bảy Tình nguyện.

 

 

Ban chấp hành chi Đoàn phát động phong trào ngày thứ bảy tình nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn viên trung tâm hăng hái tham gia quét dọn giữ gìn vệ sinh Trung tâm

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012788302

TRUY CẬP HÔM NAY: 174

ĐANG ONLINE: 16