THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 3 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 52/BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2016

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 3 NĂM 2016

 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2016.

 

Tổng hợp, phân tích nguồn số liệu khảo sát định kỳ tháng 02/2016 thông tin 1.546 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 12.437 chỗ làm việc; 5.374 người có nhu cầu tìm việc. Tình hình thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 

  1. Nhu cầu nhân lực

 

    Kinh tế thành phố những tháng đầu năm 2016 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, hầu hết các chỉ số tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

 

    Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tháng 02/2016 tăng 6,29% so với tháng 01/2016, tập trung ở các nhóm ngành: Kinh doanh – Bán hàng (25,13%); Dịch vụ - Phục vụ (17,83%); Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (15,48%); Công nghệ thông tin (7,24%); Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (5,97%); Dệt may – Giày da (2,77%)…

 

Biểu đồ 1: 06 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 02/2016

 

    Nhu cầu tuyển dụng nhân lực chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 33,08% ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ - Phục vụ, Nhân viên lơ xe, Giao hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng...

 

    Nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ như sau:

 

      + Lao động phổ thông (38,24%): tăng 9,43% so với tháng 01/2016. Nhu cầu tuyển dụng nhiều ở các nhóm ngành Dịch vụ phục vụ; Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn; Kinh doanh bán hàng…

 

      + Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (11,19%): nhu cầu tuyển dụng thường xuyên ở các vị trí như nhân viên lễ tân, soát vé, nhân viên bảo vệ, giúp việc nhà, nhân viên phục vụ quán ăn…

 

      + Trung cấp - Cao đẳng - Đại học – Trên Đại học (50,57%): trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp chiếm (23,13%) tăng 36,74% so với tháng 01/2016; cao đẳng chiếm 12,72% giảm 0,63%; đại học chiếm 14,62% tăng 16,76%; Trên đại học chiếm (0,1%).

 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 02/2016

 

  2. Nhu cầu tìm việc

 

    Chỉ số cung nhân lực trong tháng 02/2016 tăng 8,74%. Một số nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 02/2016 như: Kế toán - Kiểm toán (16,56%), Kinh doanh – Bán hàng (8,67%), Hành chính văn phòng (7,22%), Tài chính – Tín dụng  - Ngân hàng (3,42%), Vận tải – Kho bãi - Xuất nhập khẩu (5,25%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (5,73%), Công nghệ thông tin (5,06%), Cơ khí tự động hoá (4,35%) …

 

      + Đại học – Trên Đại học: chiếm 66,5% trong đó trình độ đại học chiếm 61,70% tăng 11,13% nhu cầu tìm việc so với tháng 01/2016 và tăng 19,88% so với cùng kỳ năm 2015. Nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Cơ khí tự động hoá, Kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng…

 

      + Nhu cầu tìm việc của lao động có trình độ Cao đẳng chiếm 19,28% tăng 1,97% so với tháng 01/2016; Trung cấp chiếm (9,16%) giảm 6,11%; CNKT lành nghề - Sơ cấp nghề chiếm (2,16%) và lao động phổ thông chiếm 2,90%.

 

Biểu đồ 3: Những nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 02/2016

 

  3. Nhận định chung

 

    Tháng 02/2016, thị trường lao động tập trung nhu cầu lao động phổ thông – lao động thời vụ phục vụ thị trường bán lẻ, dịch vụ phục vụ, giải trí ăn uống và đa số các doanh nghiệp đã chủ động hoạch định chính sách tuyển dụng lao động để tăng cường sản xuất kinh doanh năm 2016. Phân tích một số nhóm ngành thu hút nhiều lao động cho thấy:

 

      + Công nghệ thông tin (7,24%): nhu cầu tuyển dụng tăng (23,80%), trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học – trên đại học chiếm (64,70%), cao đẳng chiếm (27,20%), Trung cấp – CNKT – Sơ cấp nghề - Lao động phổ thông chiếm (8,10%). Nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như: Lập trình viên (PHP, Java, IOS – Android, C#,…), Tester, Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, nhân viên phát triển ứng dụng sản phẩm, lập trình game…Mức lương tuyển dụng từ 5 triệu đến 8 triệu chiếm 25,64%; mức lương từ 8 triệu – 10 triệu chiếm 23,08%; mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 51,28%.

 

      + Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (15,48): nhu cầu tuyển dụng tăng gấp 2,86 lần so với tháng 01/2016. Tháng 02/2016 là thời điểm Tết nguyên đán diễn ra, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu ở các vị trí nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí như: nhân viên lễ tân, dẫn chương trình, soát vé, các vị trí phụ bếp, nhân viên pha chế, sales tour, điều hành tour…

 

Biểu đồ 04: Mức lương tuyển dụng ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tháng 02/2016

 

      + Kinh doanh – Bán hàng (25,13%): Những tháng đầu năm 2016, thị trường bán lẻ phát triển sôi động, nhu cầu tuyển dụng nhân lực tăng 19,78% so với nhu cầu tuyển dụng 01/2016. Tháng 02/2016 nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 24,76%, Sơ cấp nghề chiếm 12,32%, Trung cấp chiếm 39,36%, Cao đẳng - Đại học – Trên đại học chiếm 23,58%.

 

    Thị trường lao động thành phố sau Tết nguyên đán thể hiện sự ổn định. Đa số các doanh nghiệp có những kế hoạch ổn định nhân lực sau Tết thông qua các chính sách lương thưởng, phúc lợi, các hoạt động hỗ trợ lao động quay lại làm việc sau Tết nên sự thiếu hụt lao động diễn ra không cao (bình quân từ 3% - 4%). Nhu cầu tuyển dụng lao động sau tết chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

 

II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 03 NĂM 2016.

 

    Dự kiến tháng 3/2016, nhu cầu tuyển dụng tại thành phố có 26.000 chỗ làm việc (nhu cầu lao động phổ thông - Sơ cấp nghề chiếm 35%, Trung cấp chiếm 35%, Cao đẳng - Đại học chiếm 30%) tập trung ở các nhóm ngành như: Công nghệ thông tin, Cơ – điện tử, Kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng, Điện – điện công nghiệp; Cơ khí - Dệt may – Giày da, Du lịch – Nhà hàng khách sạn; Kinh tế - Tài chính (Kinh doanh tài sản – Bất động sản); Kinh tế xuất nhập khẩu – vận chuyển – kho bãi; Kinh tế công nghiệp; và một số lĩnh vực chuyên ngành Y – Dược – Khoa học – Giáo dục…

 

    Về nhu cầu người tìm việc, dự kiến sẽ tăng thêm 20% so với tháng 02/2016 trong đó đa phần là người có trình độ Đại học, Cao đẳng chưa tìm được việc làm phù hợp sẽ gặp được những cơ hội thuận lợi; ổn định việc làm.

 

 

 

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;    
- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc   Trung tâm;
- Lưu.

 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Trần Anh Tuấn

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302813

TRUY CẬP HÔM NAY: 297

ĐANG ONLINE: 12