BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH


 

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 41 /BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2016

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2016

 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2016.

 

Tháng 01/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao độnng TP.HCM khảo sát 1.371 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 11.701 chỗ làm việc và trên 7.500 nhu cầu lao động thời vụ; 4.942 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích cho thấy thị trường lao động thành phố như sau

 

1.Về nhu cầu nhân lực

 

Tình hình kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2016 thể hiện sự tăng trưởng mạnh tạo mở nhiều việc làm ổn định. Tháng 01 là tháng vào Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát, định hướng sự hỗ trợ, phối hợp của các Ban Ngành, Đoàn thể thành phố, cơ quan, người sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách phúc lợi chăm lo cho người lao động, đồng thời hầu hết các doanh nghiệp tại thành phố tích cực sự chú trọng ổn định nhân sự, ổn định lực lượng lao động, phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

 

Tháng 01 năm 2016, nhu cầu tuyển dụng nhiều ở các nhóm ngành như: Dịch vụ - phục vụ (23,89%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (7,50%), Dịch vụ - Du lịch – Nhà hàng khách sạn (5,75%), Công nghệ thông tin (6,21%), Dệt may – Giày da (5,01%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (3,90%), Kế toán – kiểm toán (3,37%),…

 

 

Bảng 1: 08 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 01/2016

 

Chỉ số cơ cấu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 01/2016 cụ thể như sau:

 

+ Đại học – Trên đại học chiếm 13,72%, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành như: Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Quản lý bán hàng…

 

+ Cao đẳng – Trung cấp (31,59%): nhu cầu tuyển dụng nhiều ở các nhóm ngành về Điện – điện lạnh, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng khách sạn, Dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng,…

 

+ Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (17,55%): tập trung tuyển dụng ở các nhóm ngành như: Dệt may – Giày da, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu,…

 

+ Lao động phổ thông (37,14%): tăng 7,18% so với nhu cầu tuyển dụng tháng 12/2015. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở một số các vị trí mang tính chất thời vụ - bán thời gian như: Giúp việc nhà, nhân viên vệ sinh, phục vụ ăn uống, giao hàng, đóng gói bao bì sản phẩm, nhân viên vận chuyển, công nhân cắt chỉ,…

 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 01/2016

 

Biểu đồ 3: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo mức lương trong tháng 01/2016

 

Về mức lương tuyển dụng: Căn cứ vào số liệu khảo sát tháng 01/2016, mức lương tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố như sau:

 

+ Dưới 3 triệu chiếm tỷ lệ 5,78% nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như nhân viên bán hàng thời trang, phục vụ tiệc cưới, nhân viên phục vụ tại các khu vui chơi giải trí..., trên 90% nhu cầu tuyển dụng làm việc dưới hình thức theo giờ, bán thời gian và không yêu cầu người lao động có kinh nghiệm.

 

+ Mức lương từ 3 triệu – 5 triệu chiếm 35,78%, mức lương từ 5 triệu đến 8 triệu chiếm 46,73%; từ 8 triệu đến 10 triệu chiếm 8,25%: nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kinh doanh, bán hàng kỹ thuật, nhân viên tư vấn – chăm sóc khách hàng, công nhân may lành nghề...

 

+ Từ 10 triệu trở lên: yêu cầu chiếm 11,72%: Nhu cầu tuyển dụng yêu cầu lao động ứng tuyển có từ 2 – 5 năm kinh nghiệm; nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kỹ sư lập trình, quản lý dự án, trưởng phòng kinh doanh, kỹ sư xây dựng – kiến trúc sư,chuyên viên phân tích đầu tư tài chính, các vị trí quản lý...

 

2. Về nhu cầu tìm việc  

 

Nhu cầu tìm việc tháng 01/2016 cao ở một số nhóm ngành như: Kế toán – Kiểm toán (17,44%), Kinh doanh – Bán hàng (7,89%), Hành chính văn phòng (6,76%), Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (5,67%), Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu (5,01%)…

 

Nhu cầu tìm việc có trình độ Đại học – Trên đại học chiếm 64,10% tổng số nhu cầu tìm việc được khảo sát, tuy nhiên số lượng người tìm việc có trình độ Đại học giảm 30,41% so với nhu cầu tìm việc tháng 12/2015 và giảm 27,28% so với cùng kỳ năm 2015. Điều này cho thấy các doanh nghiệp có chú trọng đến việc tăng cường nhân lực có trình độ để bổ sung nguồn lực cho năm 2016.

 

Nhu cầu tìm việc có trình độ Trung cấp chiếm 10,60%; Cao đẳng chiếm 20,56%. Lao động chưa qua đào tạo – Sơ cấp nghề - CNKT chiếm 4,74%. So tháng 12/2015 nhu cầu tìm việc của lao động phổ thông tăng 76,47%, Sơ cấp nghề tăng 33,33%.

 

Biểu đồ 4: Những nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 01/2016

 

Lao động có nhu cầu tìm việc chưa có kinh nghiệm chiếm 17,23% tăng 22,45% so với tháng 12/2015, lao động tìm việc có 1 năm kinh nghiệm chiếm 16,65%, từ 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 44,91% và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 21,21% tổng nhu cầu tìm việc được khảo sát.

 

3. Nhận định chung

 

Nhu cầu sử dụng lao động theo hướng lao động có trình độ, đồng thời thị trường lao động tháng 01/2016 có sự tập trung tuyển dụng ở lực lượng lao động thời vụ, bán thời gian phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

 

Các doanh nghiệp chủ động hoạch định chính sách tuyển dụng nhằm ổn định lực lượng lao động sau tết ở các nhóm ngành như: Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Tín dụng, Quản lý điều hành, Dệt may – Giày da…

 

Phân tích cụ thể tại một số nhóm ngành nghề cho thấy:

 

+ Vận tải – Kho Bãi – Xuất nhập khẩu (7,50%): tăng 12,56% so với tháng 12/2015. Bên cạnh việc tuyển dụng nhân lực phục vụ cho nhu cầu chuyên chở - tiêu thụ hàng hóa cuối năm. Một số vị trí tuyển dụng thường xuyên trong tháng 01/2016: Quản lý kho, nhân viên giao nhận hàng hóa - thu mua, giám sát kho và điều vận, nhân viên chứng từ vận tải, nhân viên xử lý đơn hàng…Một số vị trí tuyển dụng mang tính chất thời vụ như: nhân viên giữ kho, nhân viên bốc xếp, nhân viên phụ kho, nhân viên vận chuyển,…

 

+ Công nghệ thông tin chiếm 6,21% tổng nhu cầu tuyển dụng. Đây là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao, tập trung ở các vị trí tuyển dụng như: Nhân viên lập trình (PHP, JAVA, C#, C++), Quản lý dự án, Kiểm định phần mềm, nhân viên phân tích thiết kế hệ thống,…. Yêu cầu về ngoại ngữ luôn được ưu tiên hàng đầu của các nhà tuyển dụng (Nhật, Anh, Hoa…). Đối với các vị trí như nhân viên triển khai – kinh doanh dự án ngoài khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cũng là một trong những ưu thế.

 

+ Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn chiếm 5,75%: nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 63,74% tổng số nhu cầu tuyển dụng của ngành được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các vị trí bán thời gian, thời vụ như: Nhân viên lễ tân, phục vụ tiệc, pha chế, phụ bếp, nhân viên phục vụ buồng, nhân viên tư vấn tour du lịch, hướng dẫn viên du lịch,…

 

+ Dịch vụ phục vụ chiếm 23,89%, tăng 11,18% so với tháng 12/2015. Trong đó, 70,98% nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông ở các vị trí như: nhân viên vệ sinh, giúp việc theo giờ, nhân viên giặt ủi, nhân viên soát vé, bảo vệ, nhân viên đóng gói hàng hóa…

 

+ Các nhóm ngành Dệt may – Giày da, Chế biến lương thực thực phẩm đã có sự tăng cường nhân sự đảm bảo sự ổn định lực lượng lao động sau Tết thông qua các chính sách phúc lợi cuối năm nên việc tuyển dụng lao động phổ thông không phổ biến và tuyển dụng vẫn theo xu hướng nhân lực có tay nghề và kỹ năng. Nhu cầu tuyển dụng ngành Dệt may – Giày da chiếm 5,01%; trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề chiếm 86,86%.

 

II. XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2016.

 

Thành phố tích cực đẩy mạnh các chính sách nhằm bình ổn thị trường lao động, nỗ lực chăm lo phúc lợi cho người lao động. Các chính sách lương – thưởng được quan tâm và hỗ trợ từ các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, bên cạnh nhu cầu ổn định công việc của người lao động nên sự thiếu hụt lao động phổ thông sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 không cao. Dự kiến mức thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên đán 2016 bình quân từ 3% đến 4%, mức độ di chuyển lao động trong các doanh nghiệp bình quân 6 – 8% trong quý I/2016, xu hướng dịch chuyển lao động gắn liền với quá trình tiếp tục tái cấu trúc phù hợp yêu cầu phát triển thời kỳ đầu hội nhập.

 

Dự kiến tháng 02/2016 nhu cầu việc làm cần tuyển 19.000 lao động, trong đó 30% việc làm bán thời gian, lao động thời vụ. Các nhóm ngành nghề cần nhiều lao động là: Marketing, bán hàng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhà hàng – khách sạn, phục vụ tổ chức sự kiện - hội chợ - hội nghị khách hàng, vệ sinh công nghiệp - dân dụng, thiết kế cảnh quan – chăm sóc cây cảnh, nghiên cứu thị trường, người dẫn chương trình, sửa chữa điện, cơ khí, dịch vụ giúp việc gia đình, giao hàng, nhân viên bảo vệ, sữa chữa xây dựng, sữa chữa điện dân dụng – điện lạnh – điện – điện tử, chế biến thủy sản - thực phẩm, dệt may- giày da, thiết kế - quảng cáo - truyền thông, … ./.

 

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;    
- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc   Trung tâm;
- Lưu.

 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302952

TRUY CẬP HÔM NAY: 436

ĐANG ONLINE: 11