BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 309/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

 

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

Năm 2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 Trung tâm tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động chuyên sâu và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp định hướng, yêu cầu chỉ đạo của thành phố và Sở, đặc biệt nâng cao năng lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng dự báo nhu cầu nhân lực, mở rộng quy mô chất lượng thông tin thị trường lao động, góp phần tích cực phát triển hoạt động hướng nghiệp, cân đối cung – cầu lao động của thành phố, phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội. Kết quả thực hiện như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

 

  Hiện nay Trung tâm có 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ, tổng số cán bộ viên chức là: 49 người (26 nam, 23 nữ).

 

  Trình độ chuyên môn: 03 thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 6,12 %), 30 đại học (chiếm tỷ lệ 61,22 %), 9 cao đẳng (chiếm tỷ lệ 18,3 %), 3 trung cấp (chiếm tỷ lệ 6,12 %), 01 Kỹ thuật viên (chiếm tỷ lệ 2,04 %), 03 sơ cấp nghề (chiếm tỷ lệ 6,12 %);

 

  Ngành nghề chuyên môn: Công nghệ thông tin: 13 người (chiếm tỷ lệ 26,53 %); Kinh tế nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Luật, Ngoại ngữ, Xã hội học: 23 người (chiếm tỷ lệ 46,93 %); Hành chính – Kỹ thuật – phục vụ: 13 người (chiếm tỷ lệ 26,53 %).

 

  Trình độ chính trị: Cao cấp: 01 người (chiếm tỷ lệ 2,04 %); trung cấp: 12 người (chiếm tỷ lệ 24,48 %); đang học trung cấp: 08 người (chiếm tỷ lệ 20,4%).

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015.

 

 1. Khảo sát cung - cầu, phân tích thị trường lao động. Dự báo nhu cầu nhân lực thành phố.

 

   Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả công tác khảo sát thường xuyên tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp, nhu cầu học nghề và việc làm của sinh viên, học sinh, người lao động từ đó cập nhật cơ sở dữ liệu về nhu cầu nhân lực và phân tích diễn biến thông tin thị trường lao động ([1]).

 


([1])Hàng tháng đã thường xuyên khảo sát cầu nhân lực với tổng số 18.304 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 187.688 chỗ làm việc, trong đó 52% lao động Nữ và 122.516 người có nhu cầu học nghề và tìm việc làm, trong đó 45% lao động Nữ; đã tiến hành 04 đợt khảo sát về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu nhân lực tại 6.308 doanh nghiệp, trong đó đến khảo sát trực tiếp tại 2.542 doanh nghiệp; thực hiện điều tra 708 doanh nghiệp vừa và nhỏ do Viện Khoa học – Lao động và Xã hội tổ chức; thực hiện điều tra về lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015 tại 1.000 doanh nghiêp trên địa bàn thành phố HCM do Cục Việc làm phối hợp với Sở lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

 

([2])Tổ chức hiệu quả kênh thông tin dự báo nhu cầu nhân lực tại website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”, trong năm có trên 6,2 triệu lượt người truy cập. Năm 2015 thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử cho 514.763 lượt người; thông tin thị trường lao động TP. HCM và xu hướng cầu nhân lực trực tiếp cho trên 200.000 lượt người lao động, sinh viên và học sinh tại các ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm do các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các quận-huyện các tổ chức giới thiệu việc làm và các tổ chức đoàn thể, xã hội thực hiện trong năm 2015; kết quả thực hiện chung hoạt động thông tin thị trường lao động năm 2015 đạt quy mô truyền tải cho trên 2.000.000 lượt người trong đó 80% là thanh niên và 55% là Nữ.

 

   Thực hiện báo cáo phân tích dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động định kỳ tháng, quý, năm và tập trung nâng cao nghiên cứu mô hình, năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung - cầu nhân lực toàn diện 03 góc độ: ngành đào tạo, ngành kinh tế và việc làm (gắn với nghề nghiệp) tạo cơ sở khoa học cho việc định hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và các kỹ năng của nhân lực được đào tạo, hạn chế mất cân đối, thừa thiếu trong các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, thành phần kinh tế. Từ đó đưa ra giải pháp dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

 

   Báo cáo “Đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh 2011 – 2015. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025” góp phần thực hiện hiệu quả “Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố”.

 

   Báo cáo tham luận Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực thành phố trong thời kỳ Hội nhập ASEAN” chuyên đề “Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Du Lịch – Nhận định và kiến nghị.

 

   Báo cáo “Phân tích hệ thống đào tạo và việc làm sau khi đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015”; So sánh thực trạng đào tạo và nhu cầu nhân lực đề xuất tham mưu giải pháp.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

   Thực hiện thông tin thị trường lao động về dự báo nhu cầu nhân lực cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo thành phố, cung cấp thông tin theo yêu cầu hoạt động của các cơ quan chức năng Trung ương, thành phố, các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp, dạy nghề, các viện, cơ quan nghiên cứu, các báo, đài và các kênh thông tin nhà nước, xã hội theo yêu cầu([2]).

 

   Báo cáo thông tin thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp”; “chuyên đề nhu cầu nhân lực và kỹ năng thông tin thị trường lao động” cho lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng giới thiệu việc làm” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Dạy nghề thành phố, Báo Giáo dục, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam và tại các ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm.

 

   Báo cáo tập huấn chuyên đề “Kỹ năng quản lý cơ bản cho người kinh doanh nhỏ. Định hướng phát triển nghề cho lao động Nữ” do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố tổ chức cho 1.200 cán bộ phụ nữ Quận, Phường và Khu phố - Tổ dân phố tại Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận 9, Quận 12.

 

   Báo cáo “Công tác thông tin thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh”.

 

   Báo cáo “chuyên đề nhu cầu nhân lực và kỹ năng thông tin thị trường lao động” cho lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng giới thiệu việc làm do Trung ương Đoàn TNCS.Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng với sự tham dự của 200 cán bộ Đoàn 06 tỉnh thành: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

   Thông tin thị trường lao động trong chương trình Lao động - Việc làm của Đài truyền hình HTV, VTV, SCTV, Hậu Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Trung tâm Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài tiếng nói nhân dân Việt Nam, Đài tiếng nói nhân dân TPHCM, Báo, website của TW và các kênh thông tin nhà nước, xã hội theo yêu cầu.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

   Tổ chức hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh gắn kết đào tạo theo nhu cầu xã hội; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội Dạy nghề thành phố và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm Dạy nghề để triển khai thực hiện, giúp học sinh, sinh viên có thể định hướng về nghề nghiệp phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội([3]).

 

   Xây dựng nội dung tài liệu “Hỏi - Đáp Hướng nghiệp” năm 2015.

 

 4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển

 

   Hoàn thành các đề tài nghiên cứu: “Phân tích thực trạng đào tạo và việc làm tại TP HCM. Dự báo nhu cầu nhân lực và năng lực đào tạo theo trình độ, khu vực kinh tế, ngành kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 đến năm 2025”.

 

   Nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu nhân lực của 04 nhóm ngành công nghiệp chủ lực, 09 nhóm ngành dịch vụ”.

 

   Tham gia Ban chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu tái cơ cấu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh” và báo cáo tham luận “Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhu cầu cơ cấu đào tạo đáp ứng hội nhập”.

 

   Báo cáo “Thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế chung ASEAN” hội thảo do Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức.

 

   Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học Trung ương, thành phố, các Trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM nghiên cứu các đề tài khoa học cấp thành phố, cấp bộ([4]).

 

   Tổng hợp và phân tích khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được. Hoàn thành nghiên cứu các đề tài khoa học năm 2015 cấp Trung tâm: 06 đề tài cấp phòng, 27 đề tài cá nhân.

 

   Phối hợp với trường Quốc Tế KENT thực hiện tư liệu nghiên cứu ngành nghề khởi nghiệp kinh doanh (thiết kế - truyền thông), sản xuất phim ảnh, thiết kế và kinh doanh thời trang và nhu cầu nhân lực các ngành này giai đoạn 2015-2020 đến 2025.

 

   Tham dự Hội thảo "Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP đối với nông nghiệp và lao động VN" do Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức.

 

 5. Hoạt động công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

   Cập nhật Phần mềm nhập tin cơ sở dữ liệu cung – cầu lao động. Quản trị phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực. Quản lý, vận hành hệ thống mạng Lan của Trung tâm.

 

   Khai thác phân tích tổng hợp số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các ngành kinh tế và các tỉnh thành” (gồm 58 chiến lược và 30 quy hoạch).

 

   Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố.

 

   Lưu trữ quản lý cơ sở dữ liệu và xây dựng sơ đồ lưu trữ dữ liệu cung – cầu của Trung tâm. Tổng hợp số liệu từ các nguồn điều tra cung - cầu năm 2015 để lưu trữ và khai thác dữ liệu.

 

   Cập nhật tư liệu và cập nhật niên giám Dân số - Lao động – Việc làm năm 2009 - 2015.

 


([3])Tham gia 15 sàn giao dịch, ngày hội việc làm năm 2015 của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên (Thành Đoàn TP.HCM); Trung tâm giới thiệu việc làm Phụ Nữ (Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP.HCM). Thực hiện tư vấn việc làm cho trên 2.000 lượt người; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện chương trình Tư vấn hướng nghiệp với chủ đề “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần VII năm 2015 tại 80 trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố và khảo sát phiếu nhu cầu học nghề trên 21.867 học sinh lớp 12; kết quả thực hiện chung hoạt động tư vấn hướng nghiệp năm 2015 đã tư vấn trực tiếp cho trên 170.000 lượt học sinh, sinh viên, người lao động trong đó 90% là thanh niên và 55% là Nữ.

 

([4])Hoàn thành nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình liên kết giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp tại TP.HCM” -  Trường Trung cấp Nhân Đạo; hoàn thành nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp” - Đại học Sài Gòn; Đề tài “Đối sách quy mô cơ cấu đào tạo đại học với định hướng chuyển dịch kinh tế thành phố của TP.HCM”. Tham gia với Đại học Quốc Gia thành phố thực hiện 2015-2016; Đồng thời được Sở Khoa học Công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cử thành viên Hội đồng khoa học 04 đề tài cấp thành phố năm 2015 triển khai 2016-2017.

 

   Tham dự Hội thảo "Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP đối với nông nghiệp và lao động VN" do Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức.

 

 5. Hoạt động công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

   Cập nhật Phần mềm nhập tin cơ sở dữ liệu cung – cầu lao động. Quản trị phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực. Quản lý, vận hành hệ thống mạng Lan của Trung tâm.

 

   Khai thác phân tích tổng hợp số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các ngành kinh tế và các tỉnh thành” (gồm 58 chiến lược và 30 quy hoạch).

 

   Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố.

 

   Lưu trữ quản lý cơ sở dữ liệu và xây dựng sơ đồ lưu trữ dữ liệu cung – cầu của Trung tâm. Tổng hợp số liệu từ các nguồn điều tra cung - cầu năm 2015 để lưu trữ và khai thác dữ liệu.

 

   Cập nhật tư liệu và cập nhật niên giám Dân số - Lao động – Việc làm năm 2009 - 2015.

 

 6. Công tác Tổ chức – Hành chính

 

   Xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế và sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động; quy chế làm việc Trung tâm.

 

   Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức, người lao động; bổ sung lý lịch, bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá công tác đào tạo, kê khai tài sản của Trung tâm theo hướng dẫn của Sở; Thực hiện công tác cập nhật hồ sơ lý lịch viên chức 2015 phục vụ cho công tác rà soát cán bộ theo yêu cầu của Phòng Tổ chức Cán bộ Sở.

 

   Thực hiện các chế độ chính sách cho viên chức, người lao động theo quy định; kiện toàn đội ngũ viên chức, người lao động tại đơn vị; báo cáo đánh giá công tác đào tạo năm 2015, lập thủ tục xác minh bằng cấp; cử cán bộ, viên chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, tuyên truyền giáo dục pháp luật ([5]).

 

   Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở và Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động (đơn vị thuộc Sở) về về mặt bằng, di dời trụ sở làm việc và thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất theo chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

   Đảm bảo công tác sửa chữa và mua sắm trang thiết bị làm việc; công tác an ninh trật tự, an toàn PCCC và thực hiện quy định kiểm tra ra an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định Công an quận Gò Vấp.

 

   Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền và các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ II (2015-2020) và Đại hội

 


([5])Trong năm 2015 đã: ký kết 03 hợp đồng lao động, 18 hợp đồng làm việc, nâng lương niên hạn 13 người, nâng lương trước hạn 06 người; xác minh bằng cấp của 16 trường hợp hoàn thành chương trình liên thông Cao đẳng, Đại học và sau Đại học (trong đó: Thạc sĩ: 01 người, Đại học: 09 người, Cao đẳng: 02 người, THPT: 04 người); bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý nhà nước: 05 người, chuyên viên chính: 01 người, nghiệp vụ kỹ năng công tác tổ chức nhà nước: 01 người, anh văn C: 03 người, kỹ năng lãnh đạo quản lý: 02 người, nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ: 05 người, kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở: 03 người, nghiệp vụ kế toán trưởng: 01 người; tổ chức 03 lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ và phổ biến 28 chuyên đề pháp luật cho viên chức, người lao động của Trung tâm.

 

   Đảng các cấp; tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 7. Công tác kế toán - tài chính

 

   Thực hiện các chế độ tiền lương, bảo hiểm, thu nhập tăng thêm, phúc lợi cho viên chức định kỳ hàng tháng theo quy định

 

   Thực hiện thu chi tài chính đảm bảo hoạt động thường xuyên tại Trung tâm. Công khai tình hình thu chi tài chính năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2015. Thực hiện chính sách chi trả tiền lương tăng thêm cho viên chức có hệ số từ 2.34 trở xuống.

 

   Thực hiện mua sắm tủ hồ sơ, máy lạnh các phòng làm việc, sửa chửa, chống dột mái tole, chống thấm tường các phòng làm việc của Trung tâm. Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự án xây dựng mới hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự toán.

 

   Kiểm kê quỹ tiền mặt. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại kho bạc định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.

 

   Báo cáo tình hình tăng giảm lao động trong năm với cơ quan bảo hiểm. Chi trả trợ cấp tiền thai sản, trợ cấp ốm đau, dưỡng sức sau thai sản cho viên chức năm 2015.

 

   Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 2015. Lập báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các chế độ báo cáo định kỳ thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Ban Giám đốc Trung tâm.

 

   Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

   Thực hiện kiểm kê tài sản cố định và công khai tài chính năm 2015.

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Mặt đạt được.

 

   Trung tâm luôn tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả báo cáo phân tích thị trường lao động định kỳ và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

   Thường xuyên chú trọng thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin; tổng hợp cơ sở dữ liệu định kỳ, tạo nguồn dữ liệu và nâng cao chất lượng, nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực.

 

   Được sự ủng hộ phối hợp của các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu nhân lực, các trường, cơ sở đào tạo, các Đoàn thể xã hội về hỗ trợ thông tin số liệu, chương trình nghiên cứu, hội thảo đánh giá số liệu dự báo nhân lực.

 

   Nội bộ đoàn kết, thể hiện tính chủ động và chấp hành chủ trương, quy định pháp luật.

 

 2. Tồn tại, hạn chế.

 

   Mặc dù đã có nhiều cố gắng tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tích lũy kinh nghiệm nhưng về năng lực phân tích dự báo vẫn còn nhiều hạn chế chưa chuyên sâu và toàn diện, nguyên nhân chính do nguồn cơ sở dữ liệu phân tán, khó thu thập từ đó xử lý chưa hoàn toàn đồng bộ và đảm bảo tính toàn diện nhất là dự báo dài hạn.

 

   Cơ sở vật chất và đời sống còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể là thu nhập thấp và giảm so với năm 2015 khoảng 20% (do thực hành tiết kiệm giảm quỹ lương); phương tiện xe công chưa có; chưa có điều kiện cử cán bộ, viên chức tiếp cận với các chương trình đào tạo dự báo chuyên sâu của Trung ương và ngoài nước.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

I. MỤC TIÊU CHUNG

 

 1. Trung tâm tiếp tục phát triển theo chủ trương của Ủy Ban nhân dân Thành phố và định hướng chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội “Phương án phát triển chức năng và nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2016 – 2025”.

 

 2. Hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động dự báo nhân lực với các Ban, Ngành chức năng, viện nghiên cứu, cơ quan giáo dục – đào tạo, tổ chức đại diện doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chính xác thông tin cung – cầu lao động.

 

 3. Nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn (1-5 năm), dự báo trung hạn (5 năm) và lập kế hoạch dự báo nhu cầu nhân lực mang tính dài hạn (10 năm, 20 năm) để định hướng đào tạo nghề và việc làm theo nhu cầu xã hội phù hợp định hướng của thành phố. Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhu cầu nhân lực toàn diện.

 

 4. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động; tổ chức thường xuyên hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, kết hợp việc thu thập, khảo sát thông tin diễn biến thị trường lao động, mở rộng phạm vi thu thập thông tin thị trường lao động về nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu bố trí sử dụng lao động.

 

 5. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của chi bộ đảng, Ban Giám đốc, công đoàn, chi đoàn thanh niên và công chức, viên chức Trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển nhiệm vụ và hiệu quả.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

 1. Khảo sát cung – cầu, Phân tích thị trường lao động. Dự báo nhu cầu nhân lực  thành phố

 

   Tăng cường thu thập, khảo sát thông tin diễn biến thị trường lao động, mở rộng phạm vi thu thập thông tin thị trường lao động về nhu cầu nhân lực khoảng 25.000 doanh nghiệp, 150.000 chỗ làm việc trống, thu thập cung nhân lực khoảng 90.000 người, nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu bố trí việc làm.

 

   Khảo sát thường xuyên cung - cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại thành phố, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.

 

   Tăng cường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp mở rộng quy mô khảo sát về nhu cầu đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động định hướng trung hạn và dài hạn.

 

   Khảo sát định kỳ 02 lần/năm về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM năm 2016 (Dự kiến khảo sát 5.000 doanh nghiệp trong đó khảo sát trực tiếp 1.000 doanh nghiệp).

 

   Tiếp tục hoàn thiện dự báo nhu cầu nhân lực TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025. Triển khai nghiên cứu dự báo các nhóm ngành công nghiệp - Kinh tế trọng điểm và thu hút nhiều nhân lực.

 

   Nghiên cứu mở rộng các phương pháp dự báo và ứng dụng mô hình dự báo của Liên Bang Nga vào công tác phân tích và dự báo thị trường lao động.

 

   Thực hiện ứng dụng mô hình kinh tế lượng vào phân tích dự báo nhu cầu nhân lực nhằm phân tích nhận định chuyên sâu về xu hướng nhân lực trong tương lai.

 

   Nghiên cứu việc ứng dụng các mô hình phân tích (SPSS, STATA) vào phân tích dự báo thị trường lao động tháng, quý, năm tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

   Cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng, quý, năm về phân tích thị trường lao động TP. HCM với quy mô truyền tải trên 3.000.000 lượt người/năm.

 

   Thường xuyên cập nhật và phát triển nội dung website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Dự kiến thu hút số lượt truy cập tìm kiếm thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử là khoảng 600.000 người/năm. Soạn thảo nội dung trả lời cho người lao động, sinh viên về thị trường lao động, ngành nghề và hướng nghiệp năm 2016.

 

   Dự kiến Thông tin thị trường lao động TP.HCM và xu hướng cầu nhân lực trực tiếp cho trên khoảng 200.000 lượt người lao động, sinh viên và học sinh tại các ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm do các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các quận - huyện các tổ chức giới thiệu việc làm và các tổ chức đoàn thể, xã.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục thành phố thực hiện “Chương trình Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2016” tại 84 trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 17 tỉnh thành phía Nam. Kết hợp Khảo sát thông tin Cung lao động”.

 

   Thực hiện nội dung tài liệu “Hỏi - Đáp Hướng nghiệp” năm 2016 - 2017.

 

   Tham gia 10 ngày hội, sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố.

 

   Phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp thành phố soạn thảo cẩm nang “Chọn nghề - Học nghề - Vững vàng tương lai” và phối hợp với các cơ quan Báo đài về xây dựng cẩm nang hướng nghiệp tuyển sinh năm 2016. Tư vấn cho 150.000 lượt học sinh - sinh viên và người lao động/năm.

 

   Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát cung nhân lực tại các ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm.

 

 4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển

 

   Báo cáo đánh giá kết quả mô hình thu thập thông tin cung – cầu năm 2015. Đề xuất mô hình thu thập thông tin cung – cầu năm 2016.

 

   Thành viên nghiên cứu chính 02 đề tài khoa học cấp thành phố.

 

   - Đề tài “ Đối sách quy mô, cơ cấu đào tạo đại học với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM” - Đại học Quốc Gia TP.HCM.

 

   - Đề tài “Đánh giá kết quả đào tạo các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025” - Đại học Sư Phạm TP.HCM.

 

   Nghiên cứu “Thực trạng tái cấu trúc nguồn nhân lực và dự báo ảnh hưởng của tái cấu trúc nền kinh tế đến vấn đề lao động xã hội trên địa bàn TP.HCM”.

 

   Phát triển nghiên cứu về dự báo nhu cầu nhân lực các nhóm ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm tại TP.HCM; nâng cao mức độ phân tích số liệu và dự báo chuyên sâu.

 

   Tổ chức hội thảo nội bộ đánh giá, nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu cá nhân về thực trạng phát triển nhân lực các ngành nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

 5. Hoạt động công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

   Thực hiện công tác lưu trữ cơ sở dữ liệu và quản lý phần mềm, hệ thống mạng Lan của Trung tâm.

 

   Cập nhật niên giám Dân số - Lao động – Việc làm 2016.

 

   Quản trị phần mềm quản lý cung - cầu nhân lực.

 

   Quản trị hệ thống máy tính và trang bị, sửa chữa nâng cấp phục vụ hoạt động trung của Trung tâm.

 

   Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và lưu trữ cơ sở dữ liệu của hoạt động dự báo nhân lực”.

 

 6. Công tác Tổ chức – Hành chính

 

   Tiếp tục kiện toàn đội ngũ viên chức, người lao động Trung tâm nhằm nâng cao hiểu quả công tác.

 

   Tiếp tục thực hiện đề án vị trí việc làm và đề án tinh giản biên chế trong hoạt động cơ quan

 

   Thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ; tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động.

 

   Phối hợp công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị công chức, viên chức 2016 và thực hiện các nội dung theo nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm 2016.

 

   Đảm bảo nhân sự theo định biên được giao năm 2016. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nâng lương niên hạn, nâng lương trước hạn, chuyển ngạch cho viên chức theo quy định pháp luật.

 

   Tổ chức tập huấn chuyên đề nghiệp vụ và phổ biến pháp luật cho viên chức, người lao động và kết hợp công tác tuyên truyền pháp luật.

 

   Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan về di dời trụ sở làm việc và thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất theo chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

   Đảm bảo công tác đánh giá công chức, viên chức, quản lý hồ sơ viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng, đánh giá công tác đào tạo.

 

   Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, giữ gìn tài sản toàn cơ quan.

 

   Phối hợp với hai tổ chức đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viê chức, người lao động; Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Thân - năm 2016 và các hoạt động văn thể mỹ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

 

 7. Công tác kế toán - tài chính

 

   Thực hiện các chế độ tiền lương, bảo hiểm, thu nhập tăng thêm, phúc lợi cho viên chức định kỳ hàng tháng theo quy định

 

   Thực hiện thu chi tài chính đảm bảo hoạt động thường xuyên tại Trung tâm. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý theo quy định

 

   Lập phương án xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 2016 và trình Sở thông qua phương án về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, biên chế và tài chính giai đoạn 2016 – 2018.

 

   Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề án công nghệ thông tin thuộc dự án xây dựng mới hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm với kho bạc nhà nước thành phố.

 

   Tiếp tục theo dõi kinh phí thực hiện đề nghị cấp xe ô tô công tác

 

   Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm 2016

 

   Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2016 và xây dựng dự toán ngân sách 2017.

 

   Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2016 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

   Thực hiện công khai tài chính năm 2016 theo quy định.

 

   Quyết toán kinh phí điều tra, nhập tin cung cầu lao động theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                          

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;

- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy; 

- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT./.

 GIÁM ĐỐC

 

(Đã Ký)

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372455

TRUY CẬP HÔM NAY: 2823

ĐANG ONLINE: 18