VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Để thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng nhân lực 06 tháng đầu năm 2016, và giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở đó thành phố dự báo nguồn cung – cầu lao động. Đề nghị Quý doanh nghiệp báo cáo theo các nội dung đính kèm công văn (nội dung và biểu mẫu có thể xem và download trên website của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn hoặc website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

 

Biểu Mẩu download: ,

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012693437

TRUY CẬP HÔM NAY: 313

ĐANG ONLINE: 5