THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 268/BC-TTDBNL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 10 năm 2015

 

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2015

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11/2015

 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

I.  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2015

 

Tháng 10/2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thực hiện cập nhật Cung – cầu lao động với tổng số 1.735 doanh nghiệp - 13.299 chỗ làm việc; 5.134 người có nhu cầu tìm việc làm. Từ đó nhận định như sau:

 

 1.  Nhu cầu nhân lực

 

   Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tháng tăng 17,64%, tập trung các nhóm ngành nghề: Kinh doanh – bán hàng (22%); Dịch vụ phục vụ (15,46%); Công nghệ thông tin (9,54%); Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (5,70%); Vận tải – Kho bãi xuất nhập khẩu (5,41%); Dệt may – Giày da (4,46%); Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (4,30%); Kinh doanh tài sản – Bất động sản (3,12%)…

 

Biểu đồ 1: 08 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 10/2015

 

   Chỉ số cơ cấu tuyển lao động theo trình độ chuyên môn tháng 10 năm 2015 thể hiện cụ thể như sau:

 

      + Trên đại học – Đại học (21,51%); trong đó có trình độ Đại học (21,38%) chủ yếu ngành Công nghệ thông tin, Kinh doanh – Bán hàng, Quản lý điều hành, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán…

 

      + Cao đẳng (15,38%) tuyển dụng nhiều các ngành nghề Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ thông tin – tư vấn chăm sóc khách hàng, nhân viên kiểm định hồ sơ khách hàng, Kinh doanh tài sản – bất động sản, Kinh doanh –  Marketing…

 

      + Trung cấp (21,14%) tuyển dụng nhiều các ngành nghề ở các nhóm ngành Cơ khí tự động hoá, Kỹ thuật công trình xây dựng,  Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Kinh doanh – bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn chăm sóc khách hàng…

 

      + Công nhân kỹ thuật – Sơ cấp nghề (19,13%): tuyển dụng nhiều các ngành nghề: Dệt may – Giày da, Mộc – Mỹ nghệ - Tiểu thủ công nghiệp, Công nhân xây dựng, Dịch vụ thông tin tư vấn – chăm sóc khách hàng…

 

      + Lao động chưa qua đào tạo (22,84%). Các vị trí thường xuyên tuyển dụng như: Bán hàng, phục vụ nhà hàng, nhân viên giao hàng, nhân viên tạp vụ, nhân viên đóng gói bao bì, giúp việc gia đình …

 

      + Trong tổng số nhu cầu tuyển dụng có trình độ Đại học - Cao đẳng, nhu cầu lao động có kinh nghiệm chiếm 67,9% tăng 14,28% so với tháng 9/2015 ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – bán hàng, Dệt may – Giày da, Kinh doanh tài sản – bất động sản, Kiến trúc – kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin…

 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo kinh nghiệm trong tháng 10/2015.

 

 2.  Nhu cầu tìm việc

 

   Nhu cầu tìm việc nhiều các ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán (26,10%); Hành chính văn phòng (12,23%); Kỹ thuật – công trình xây dựng (8,06%); Kinh doanh – Bán hàng (5,73%), Marketing – Quan hệ công chúng (4,13%), Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu (4,09%), Công nghệ thông tin (3,54%)…

 

   Về cơ cấu trình độ: Lao động tìm việc làm có trình độ Trên đại học - Đại học chiếm 65,41%, Cao đẳng chiếm 24%, Trung cấp chiếm 8,21%, Sơ cấp nghề chiếm 2,38%.

 

   Trên 84% lao động tìm việc có kinh nghiệm 01 năm chiếm 22,59%; 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 39,76%; trên 5 năm kinh nghiệm chiếm 22,49%.

 

Biểu đồ 3: Những nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 10/2015

 

 3.  Một số nhóm ngành nghề tiếp tục nhu cầu tuyển dụng tăng trong tháng 10 năm 2015

 

   - Công nghệ thông tin: nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Đại học chiếm 59,75%, Cao đẳng chiếm 35,18%, Trung cấp chiếm 4,83% cần có kinh nghiệm – kỹ năng (ngoại ngữ Anh, Nhật…) chiếm 78,21%. Các vị trí thường xuyên tuyển dụng: lập trình viên (C#, Java, .Net, C/C++,…), nhân viên kiểm định phần mềm, nhân viên triển khai phần mềm…

 

Biểu đồ 4: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành CNTT theo kinh nghiệm trong tháng 10/2015

 

   Dệt may – Giày da: nhu cầu tuyển dụng chiếm 4,46%; đa số các vị trí: nhân viên may mẫu, nhân viên thiết kế mẫu, nhân viên thiết kế rập, nhân viên QC/QA, nhân viên theo dõi đơn hàng…; công nhân kỹ thuật chiếm 86,61%, lao động phổ thông – sơ cấp nghề chiếm 5,25%, lao động có trình độ Trung cấp – Cao đẳng – Đại học chiếm 8,14%.

 

   Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng: nhu cầu 55,89% lao động công nhân kỹ thuật thi công – thợ xây; trình độ Đại học chiếm 32,34% ở các vị trí kỹ sư thiết kế nội thất, kiến trúc sư công trình, họa viên kiến trúc, Quản lý xây dựng…; trình độ Trung cấp – Cao đẳng chiếm 11,24%, lao động phổ thông chiếm 0,53%.

 

   Kinh doanh tài sản – Bất động sản: chiếm 3,12% các vị trí: nhân viên thẩm định giá, phát triển thị trường, tư vấn bất động sản, các vị trí quản lý đấu thầu dự án.... Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Trung cấp chiếm 71,15%, lao động phổ thông chiếm 3,95%, Cao đẳng – Đại học chiếm 24,90%.

 

II.  DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2015

 

   Dự kiến tháng 11/2015 nhu cầu tuyển dụng 17.000 chỗ làm việc và 10.000 lao động thời vụ, việc làm bán thời gian.

   Về trình độ chuyên môn: Đại học – Trên đại học (20%), Cao đẳng (15%), Trung cấp (22%), CNKT (7%), Sơ cấp nghề (6%), Lao động phổ thông (30%). Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục chú trọng lao động có trình độ, tay nghề.

   Về ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều: là Kinh doanh, Dịch vụ - Phục vụ, Công nghệ thông tin, Dệt may – Giày da, Du lịch, Tư vấn – Bảo hiểm, Cơ khí, Điện tử,  Điện - Điện công nghiệp - Điện lạnh, Kinh doanh bất động sản, Xây dựng – Kiến trúc…

   Hai tháng cuối năm 2015, nhu cầu sử dụng lao động theo hướng lao động có trình độ, tay nghề đồng thời tăng nhu cầu lao động phổ thông, sơ cấp nghề để phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm./.

Nơi nhận:


- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;    


- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;


- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;


- Lưu./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 

 

 Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302756

TRUY CẬP HÔM NAY: 240

ĐANG ONLINE: 6