THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III - NHU CẦUNHÂN LỰC QUÝ IV/2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 231/BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

BÁO CÁO
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III -  NHU CẦU
NHÂN LỰC QUÝ IV/2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG


  Trong quý III/2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 4.173 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với 36.317 chỗ làm việc ổn định, 9.764 nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ và 13.764 người có nhu cầu tìm việc. Kết quả tổng hợp và phân tích cơ sở dữ liệu khảo sát, thị trường lao động trên địa bàn thành phố diễn biến như sau:


 1. Tình hình chung về thị trường lao động quý III/2015


   Quý III/2015, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng; số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong 08 tháng đầu năm 2015 là 19.806, tăng 56,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.


   Nhu cầu nhân lực quý III/2015 tiếp tục xu hướng tuyển dụng lao động có trình độ, nghề chuyên môn. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông giảm nhiều (29,53%). Các nhóm ngành nghề có xu hướng tuyển dụng tăng trong quý III/2015 là: Kinh doanh – bán hàng, Vận tải kho bãi xuất nhập xuất khẩu, Cơ khí tự động hóa, Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng…
 

Biểu đồ 1: Nhu cầu nhân lực 03 quý đầu năm  2015

 


 2. Nhu cầu tuyển dụng lao động


   Nhu cầu nhân lực tập trung nhiều ở các nhóm ngành nghề như: Kinh doanh – Bán hàng (25,27%); Dịch vụ phục vụ (17,35%);Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (9,57%); Công nghệ thông tin (7,28%); Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (5,39%), Kinh doanh tài sản bất động sản (3,7%);…
 

Biểu đồ 02: 06 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong quý III/2015


   So với quý II/2015,  chỉ số nhu cầu tuyển dụng quý III/2015 lao động có trình độ Đại học – Trên đại học (16,50%), Cao đẳng (18,24%), Trung cấp (20,74%), CNKT (11,90%) tăng 44,61%. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông trong quý III/2015 chiếm (24,56%) giảm 29,53% so với quý II/2015 giảm nhiều trong các nhóm ngành nghề như Dệt may – Giày da, Dịch vụ - Phục vụ, Kinh doanh - Bán hàng ; nhu cầu lao động có trình độ sơ cấp chiếm 8,06% thường xuyên tuyển dụng ở các vị trí như: Lễ tân – phục vụ nhà hàng khách sạn, nhân viên giao nhận, bảo vệ...;
 

Biểu đồ 03: Nhu cầu tuyển dụng theo trình độ nghề trong quý III/2015


   Về kinh nghiệm: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm chiếm 62,4%: trong đó nhu cầu tuyển dụng nhân lực với 01 năm kinh nghiệm chiếm 42,55%, 2 năm – 5 năm kinh nghiệm chiếm 18,69%, trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 1,16%; nhu  cầu tuyển dụng nhân lực không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 37,6%.


 3. Nhu cầu tìm việc làm


   Các nhóm ngành nghề có nhu cầu tìm việc nhiều là: Kế toán – kiểm toán (26,30%); Hành chính văn phòng (10,81%); Kinh doanh – Bán hàng (8,17%); Cơ khí tự động hóa (5,88%); Kiến trúc – Kỹ thuật công trình – Xây dựng (5,86%)…


      + Nhu cầu tìm việc có trình độ Đại học – Trên đại học chiếm 65,13%. Chủ yếu ở các nhóm ngành Kế toán – kiểm toán; Kinh doanh – Bán hàng, Hành chính văn phòng; Cơ khí tự động hóa, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng, Marketing – Quan hệ công chúng…


      + Người tìm việc có trình độ Trung cấp – Cao đẳng chiếm 31,72%. Nhu cầu tìm việc ở các nhóm ngành Dệt May – Giày da, Mộc – Mỹ Nghệ - Tiểu thủ công nghiệp, Y dược – Chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu tìm việc lao động phổ thông – Sơ cấp nghề - CNKT chiếm 3,15% chủ yếu ở các nhóm ngành Dịch vụ - phục vụ (bảo vệ, giúp việc gia đình…), Bán hàng, Vận tải…


      Về kinh nghiệm: Nhu cầu tìm việc quý III/2015 tập trung nhiều ở lao động có kinh nghiệm (cao nhất ở nhóm người lao động có kinh nghiệm từ 02 – 05 năm). Cho thấy, thị trường lao động quý III/2015 tiếp tục dịch chuyển lao động có kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, bên cạnh đó việc tái cấu trúc doanh nghiệp khiến một bộ phận người lao động không đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phải tìm công việc khác.
 

 

Quý II/2015

Quý III/2015

Không có kinh nghiệm

9,53

15,63

1 Năm

21,51

23,37

2 - 5 Năm

43,74

36,60

Trên 5 năm

25,22

24,40

 

Bảng 1: So sánh nhu cầu  tìm việc quý II/2015 và quý III/2015  


 4. Đánh giá chung


   Thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh quý III/2015 tiếp tục phát triển theo xu hướng yêu cầu về nhân lực qua đào tạo, biểu hiện là sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ nghề chuyên môn và nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chú trọng hoàn thiện bộ máy nhân sự để đáp ứng được với những yêu cầu của hội nhập khối kinh tế Asean vào cuối năm 2015.


   Một số nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tăng cao thể hiện xu hướng như sau:


      - Kinh doanh tài sản – Bất động sản (3,70%): có nhu cầu tuyển dụng tăng 4,27% so với quý II/2015. Nhu cầu tuyển dụng tăng ở các vị trí: nhân viên thẩm định giá, phát triển thị trường, tư vấn bất động sản, các vị trí quản lý đấu thầu dự án...Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Trung cấp chiếm 67% tổng số nhu cầu tuyển dụng được khảo sát; lao động phổ thông – sơ cấp nghề chiếm  15,5%, Cao đẳng – Đại học – Trên đại học chiếm 17,5%. Nhu cầu tuyển dụng yêu cầu các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng tìm kiếm khách hàng – làm việc nhóm,…


      - Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng: chiếm 2,93% (tăng 51,78%) trong quý III/2015.  Nhu cầu tuyển dụng lao động là công nhân kỹ thuật lành nghề - Trung cấp chiếm 46,71%: chủ yếu các vị trí như thợ đóng – ép cọc, thợ bê tông, cốt thép, sơn, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt…; 52,63% nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Cao đẳng – Đại học ở các vị trí: kỹ sư giám sát thi công; chỉ huy trưởng công trường, kỹ sư giám sát nội bộ, kỹ sư quản lý chất lượng, kiến trúc sư, kỹ sư dự toán công trình. Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm chiếm 95% tổng số chỗ làm việc được khảo sát; trong đó 52% nhu cầu tuyển dụng 1 năm kinh nghiệm; 2 năm – 5 năm kinh nghiệm chiếm 35% và trên 05 năm kinh nghiệm 8%.


      - Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu: nhu cầu tuyển dụng chiếm 9,57% (tăng 65,73%) so với quý II/2015; tập trung chủ yếu nhân viên logistic, nhân viên kiểm kê hàng hóa, nhân viên điều vận, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, nhân viên khai thác vận tải, nhân viên thu mua,….. Các doanh nghiệp yêu cầu lao động có trình độ Sơ cấp nghề - CNKT chiếm tỷ lệ 74,72%, Trung cấp – Cao đẳng – Đại học (13,17%) và lao động phổ thông (12,11%); có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên, mức lương từ 5 triệu trở lên, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ tốt. Riêng ngành Logistics là lĩnh vực đang phát triển, cần nhiều nhân lực trong những năm tới. Người học ngành này có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiệm vụ quản trị chiến lược kinh doanh, hoạch định chính sách vận tải, thiết kế chuỗi vận tải hiệu quả, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.


      - Công nghệ thông tin (7,28%): tăng 1,73% so với quý II/2015. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Đại học – Trên đại học chiếm (38,54%); Cao đẳng (49,77%); Trung cấp (9,79%), CNKT – Sơ cấp nghề (1,9%). 80% nhu cầu tuyển dụng tập trung nhóm CNTT – Phần mềm ở các nhóm như (Java, C/C#, HTML, iOS, Android…). Nhu nhân lực tuyển dụng ở các vị trí: Lập trình di động, nhân viên kiểm định phần mềm, nhân viên phát triển hệ thống, kỹ sư cầu nối (BrSE-Bridge System Engineer), quản trị website…Đối với các xu hướng nhân lực tuyển dụng  chất lượng cao, các vị trí kỹ sư cầu nối được đánh giá là môi trường tiềm năng trong lĩnh vực gia công phần mềm tại Việt Nam đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp phần mềm Nhật Bản khi tìm kiếm nguồn nhân lực. 85,24% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm – kỹ năng ngoại ngữ (Anh, Nhật…).

 

Biểu đồ 04: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực CNTT theo kinh nghiệm quý III/2015


II. DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV/2015


  Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, các ngành công nghiệp trọng yếu ngày càng chiếm tỷ trọng cao và có tốc độ tăng bình quân cao hơn tốc độ tăng chung cũng cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế tốt hơn, theo hướng chuyển dần sang các ngành có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. Do vậy, thị trường lao động thành phố tiếp tục phát triển theo hướng tăng yêu cầu chất lượng, trình độ và hạn chế về số lượng.


  Dự báo quý IV/2015, thị trường lao động thành phố có nhu cầu khoảng 70.000 chỗ làm việc ổn định (tháng 10: 17.000 ; tháng 11: 20.000 ; tháng 12: 33.000) và 30.000 nhu cầu lao động thời vụ.


  Về trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Đại học – Trên đại học (30%), Trung cấp (20%), CNKT - Sơ cấp nghề (15%), Lao động phổ thông (35%)  Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục xu hướng vào nguồn lao động có trình độ, tay nghề. Tuy nhiên, những tháng cuối năm nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao về nhu cầu lao động phổ thông để phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm.


  Về ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều: nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tập trung nhiều vào những ngành nghề Kinh doanh, Dịch vụ - Phục vụ, Công nghệ thông tin, Dệt may – Giày da, Du lịch, Tư vấn – Bảo hiểm, Cơ khí, Điện tử,  Điện - Điện công nghiệp - Điện lạnh, Kinh doanh Bất động sản, Xây dựng – Kiến trúc…
 

Dự kiến nhu cầu nhân lực  nhóm ngành nghề thu hút nhiều lao động

trong quý IV/2015

 

STT

Ngành nghề

Tỷ lệ (%)

1

Kinh doanh - Bán hàng

16,02

2

Dịch vụ phục vụ (giúp việc gia đình, bảo vệ...)

10,93

3

Công nghệ thông tin

6,36

4

Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

4,16

5

Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng

4,02

6

Dệt may - Giày da

3,40

7

Kinh doanh tài sản - Bất động sản

3,39

8

Marketing - Quan hệ công chúng

3,38

9

Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu

3,33

 

Nhu cầu lao động thời vụ tập trung ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng, Dệt may, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng khách sạn, Dịch vụ phục vụ(bảo vệ, giúp việc gia đình, …)

 

Nơi nhận:


- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;    


- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;


- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;


- Lưu./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302873

TRUY CẬP HÔM NAY: 357

ĐANG ONLINE: 11