THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 205/BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8
NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2015
 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2015.


Tháng 8/2015, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát định kỳ thông tin thị trường lao động từ 1.650 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với 14.993 chỗ làm trống; 6.580 người lao động có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích thị trường lao động trên địa bàn thành phố như sau:


 1. Về nhu cầu nhân lực.


   Nhu cầu nhân lực tháng 8/2015 tăng 13,13% so với tháng 7/2015. Một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tập trung cao: Kinh doanh – Bán hàng (20,86%); Dịch vụ phục vụ (3,41%); Dệt may – Giày da (13,35%); Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (7,48%); Công nghệ thông tin (5,70%); Dịch vụ thông tin – tư vấn – chăm sóc khách hàng (3,41%)…


 
Biểu đồ 01: 06 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong tháng 8/2015


   Nhu cầu tuyển dụng tháng 8/2015 theo trình độ cụ thể như sau:


      + Nhu cầu lao động phổ thông: chiếm tỷ lệ 26,17% tăng 19,38% so với tháng 7/2015. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành Dệt may, Dịch vụ phục vụ (bảo vệ, giúp việc nhà – chăm sóc trẻ em, tạp vụ, nhân viên …) chiếm 61% tổng số nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, nhân viên bán hàng bán thời gian – theo ca, các vị trí lễ tân – phục vụ; nhân viên đóng gói bao bì sản phẩm…


      + Nhu cầu lao động Sơ cấp nghề - CNKT chiếm 21,56%. Nhu cầu tuyển dụng ở các nhóm ngành Vận tải – Kho bãi – xuất nhập khẩu (lái xe, nhân viên kho, nhân viên giao nhận…), Bán hàng, Dệt may – Giày da, thợ xây, điện lạnh – điện công nghiệp, công nghệ thực phẩm, thợ mộc – mỹ nghệ…


      + Nhu cầu lao động Trung cấp (19,78%): chủ yếu ở các nhóm ngành: Cơ khí – Tự động hoá, Kế toán, Kinh doanh tài sản bất động sản, Y dược chăm sóc sức khoẻ, Dịch vụ thông tin tư vấn – chăm sóc khách hàng…


      + Nhu cầu lao động Cao đẳng (14,77%); Đại học (17,60%); Trên đại học (0,11%) chủ yếu ở các nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Marketing – Quan hệ công chúng -  Kinh doanh, Quản lý – kiểm định chất lượng…


      + Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc tháng 8/2015 chiếm trên 58% tăng 27% so với tháng 7/2015. Đối với các nhóm ngành như: Kinh doanh – bán hàng, Dệt may – Giày da, Kinh doanh tài sản bất động sản, Kế toán viên, Dịch vụ thông tin tư vấn chăm sóc khách hàng… yêu cầu lao động ứng tuyển có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc. Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm 2 năm  – 5 năm ở các nhóm ngành như: Điện tử - Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Kiến trúc – kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán trưởng, Marketing – Quan hệ công chúng, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng…


 
Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo kinh nghiệm trong tháng 8/2015.


 2. Nhu cầu tìm việc tháng 8/2015.


   Tháng 8/2015 nhu cầu tìm việc cao ở các nhóm ngành như: Kế toán - kiểm toán (29,56%), Hành chính văn phòng (12,07%), Kinh doanh – Bán hàng (9,12%), Cơ khí tự động hoá (4,56%), Kiến trúc – kỹ thuật công trình xây dựng (6,67%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (3,95%), Marketing – Quan hệ công chúng (4,83%)…
Về cơ cấu trình độ: lao động tìm việc có trình độ Trên đại học (1,75%); Đại học chiếm (64,57%); Cao đẳng (24,29%); Trung cấp (7,20%); Sơ cấp nghề - CNKT - Lao động phổ thông (2,19%).


   Về cơ cấu kinh nghiệm: Người lao động có nhu cầu tìm việc có kinh nghiệm cụ thể như sau: lao động có kinh nghiệm từ 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 32,84%; trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 26,29%; và lao động có 01 năm kinh nghiệm chiếm 25,30%.


 
Biểu đồ 3:Tỷ lệ lao động tìm việc theo kinh nghiệm trong tháng 8/2015.

 


Biểu đồ 4: 07 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 8/2015


 3. Nhận định chung


   Thị trường lao động trên địa bàn Tp.HCM theo xu hướng nhu cầu nhân lực có kỹ năng – trình độ. Tình trạng chênh lệch giữa cung – cầu vẫn xảy ra ở một nhóm ngành như:


   Dệt may – Giày da: nhu cầu tuyển dụng chiếm 13,35%. Nhu cầu tuyển dụng lao động CNKT lành nghề chiếm 86% chủ yếu ở các vị trí như: nhân viên may mẫu, thợ may, công nhân đứng máy thêu, thợ ủi, công nhân đóng gói – hoàn thành sản phẩm … Các vị trí như QA/QC, nhân viên thiết kế hoa văn, thiết kế thời trang, nhân viên thiết kế mẫu vải, thiết kế rập – kỹ thuật rập – giác sơ đồ yêu cầu lao động ứng tuyển có trình độ Cao Đẳng – Đại học; 15% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm từ 01  năm trở lên, 84,81% nhu cầu tuyển dụng lao động không đòi hỏi kinh nghiệm


   Đối với lao động tìm việc: 60% lao động tìm việc có trình độ Cao đẳng – Đại học – Trên đại học và trên 80% lao động tìm việc có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên với mức lương từ 5 triệu đến 8 triệu.


   Công nghệ thông tin: chiếm 5,7% giảm 37% so với nhu cầu tuyển dụng tháng 7/2015; nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Cao đẳng 30,27%, chiếm Đại học chiếm 58,59%, Trung cấp chiếm 11,13%.  Lập trình viên (Java, PHP, Android...), phát triển game, kỹ sư vận hành – kiểm định phần mềm, nhân viên SEO, nhân viên triển khai phần mềm. 81% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm – kỹ năng ngoại ngữ (Anh, Nhật…).  Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm chiếm 93,75% trong đó yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm chiếm 48%; 2 năm – 5 năm và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 48,05%.


 
Biểu đồ 5: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành CNTT  tháng 8/2015 theo trình độ


   Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu: chiếm 7,48% (giảm 28,49%) so với nhu cầu tuyển dụng lao động tháng 7/2015 chủ yếu nhân viên kinh doanh logistic, nhân viên khai thác – đại lý tàu biển, nhân viên giao nhận, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, tài xế… và yêu cầu trình độ từ Sơ cấp nghề – Đại học chiếm 84,67%, lao động phổ thông chiếm 15,33%. Nhu cầu tuyển dụng yêu cầu từ 01 năm kinh nghiệm đối với ứng viên dự tuyển, người lao động cần có kỹ năng như: ngoại ngữ, kỹ năng tin học…


II. XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2015.


Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn TP.HCM tháng 9/2015 khoảng 23.000 chỗ làm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Dệt may – giày da, Kinh doanh tài sản – bất động sản; Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Vận tải kho bãi xuất nhập khẩu; Kinh doanh – Bán hàng, Chế biến lương thực – thực phẩm… Dự kiến thị trường lao động thành phố trong tháng 9/2015 có khoảng 5.000 chỗ làm việc bán thời gian phục vụ tại các khu vui chơi – giải trí, địa điểm du lịch – nhà hàng – khách sạn.


 Nhu cầu tuyển dụng theo trình độ tháng 9/2015: lao động phổ thông 28%; Sơ cấp nghề - CNKT: 25%, Trung cấp: 20%; Cao đẳng – Đại học – Trên đại học: 27%. Thị trường lao động thành phố vẫn tiếp tục xu hướng dịch chuyển lao động có kinh nghiệm làm việc./.

 

Nơi nhận:                    
- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;    
- Phòng Việc làm;
- Phòng Lao động -Tiền lương - Tiền công;
- Phòng Pháp chế;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302827

TRUY CẬP HÔM NAY: 311

ĐANG ONLINE: 11