BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2015


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 107/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5

VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2015

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

      - Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 5 năm 2015, thu thập thông tin 1.802 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 16.657 chỗ làm việc và 7.256 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

      - Thực hiện khảo sát doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động 06 tháng cuối năm 2015 và 2016 - 2020 theo công văn số 5571/SLĐTBXH - VL ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố. Kết quả đến ngày 10/ 5/2015 đạt được 613 doanh nghiệp, trong đó khảo sát trực tiếp 300 doanh nghiệp và khảo sát gián tiếp thu thập thông tin 313 doanh nghiệp gửi về.

 

   1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

      - Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố tháng 5, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 6 năm 2015.      - Cập nhập dữ liệu chỉ tiêu tuyển sinh các trường đại học – cao đẳng – trung cấp; thực hiện báo cáo phân tích năng lực và hiệu quả đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.


      - Soạn thảo đề cương phân tích đánh giá, cập nhật số liệu và báo cáo dự báo nhu cầu nhân lực TP.HCM giai đoạn 2016-2020 đến 2025.

 

      - Thực hiện báo cáo “Đặc điểm thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế chung ASEAN” theo đề nghị của Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tổ chức hội thảo.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

  - Thông tin thị trường lao động và kỹ năng việc làm cho 600 sinh viên năm thứ 4 Đại học Nguyễn Tất Thành kết hợp khảo sát được 550 phiếu nhu cầu việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

 

  - Trao đổi linh động thông tin thị trường lao động với công ty đào tạo và phát triển SPA Việt Nam về ngành nghề công nghệ dưỡng sinh, khảo sát nhu cầu đào tạo và nhu cầu nhân lực.

 

  - Cập nhật website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”. Tổng truy cập đến nay trên 5,843 triệu lượt người. Đưa 59 tin, bài viết lên website và cập nhật hàng ngày phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

  - Báo cáo 19 lớp tập huấn “Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hiện nay; Giáo dục đạo đức công vụ” cho 3.000 sinh viên cuối khóa Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kết hợp khảo sát trong tháng được 1.000 phiếu nhu cầu tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 

  - Phối hợp công tác chuẩn bị ngày hội việc làm năm 2015 của Trường Đại học Tài chính Marketing kết hợp khảo sát về nhu cầu việc làm.

 

  - Kết thúc chương trình tư vấn tuyển sinh "Học nghề - Bước kế tiếp cho tương lai" lần 2 - năm 2015 tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kết hợp khảo sát trên 4.000 phiếu nhu cầu học nghề của học sinh lớp 12.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

  - Tham dự tọa đàm Đại học Nguyễn Tất Thành về năng suất lao động và xu hướng nhu cầu nhân lực TP.HCM.

 

  - Dự tọa đàm Hội Giáo dục Nghề nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore chủ đề “Đóng góp triển khai Luật giáo dục nghề nghiệp”.

 

  - Cử 05 viên chức tham dự lớp tập huấn về công tác thống kê dự báo nhu cầu nhân lực do Trung tâm Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức tại Cục Thống kê TP.HCM.

 

  - Triển khai quy trình về thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và quản lý đề tài cấp cơ sở tại Trung tâm.

 

  - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ tháng 05 năm 2015.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

  - Cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu Cung - Cầu lao động vào Kho dữ liệu của trung tâm.

 

  - Thu thập, tổng hợp số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án  quy hoạch nhân lực của các ngành kinh tế và các tỉnh thành (gồm 58 chiến lược và 30 quy hoạch).

 

  - Hoàn thành cơ bản nội dung báo cáo “Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.

 

  - Liên hệ Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện đề án để thực hiện đề án công nghệ thông tin của Trung tâm theo thông báo Sở Thông tin truyền thông.

 

 6. Tổ chức – Hành chính – Tài vụ

 

   6.1 Tổ chức – Hành chính

 

      - Hoàn tất hồ sơ đề nghị Sở tuyển dụng 15 viên chức được Sở công nhận xét tuyển viên chức năm 2014

 

      - Thực hiện công tác sơ tuyển viên chức năm 2015, đăng tin tuyển dụng, thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định

 

      - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 về Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật hôn nhân gia đình, Bộ luật lao động và Luật căn cước công dân.

 

      - Tổ chức báo cáo nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và báo cáo tập huấn tuyên truyền Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân (Báo cáo viên Trưởng Phòng Pháp Chế Sở).

 

      - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng chống lụt bão và trừ mối mọt, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị năm 2015.

 

      - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình của Sở Lao động - TBXH, Sở Nội vụ.

 

      - Thực hiện Báo cáo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 5/2015; Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị năm 2015.

 

      - Tổ chức tiếp và trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn làm việc Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Long An và Tỉnh Kiên Giang.

 

      - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Quốc tế Lao động 01/5; Phát động các chương trình hoạt động Tháng Công nhân năm 2015.

 

   6.2. Kế toán – Tài vụ

 

      - Thực hiện công tác tài chính -  kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập, thu chi tài chính T4/2015 đầy đủ, đảm bảo theo chế độ quy định. Thanh toán thu nhập tăng thêm, phúc lợi quý I/2015.

 

      - Kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi T4/2015.

 

      - Lập báo cáo tài chính quý I/2015.

 

      - Trình Sở công văn đề nghị cấp xe ô tô công tác

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2015

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1 Cập nhật cung - cầu thị trường lao động thành phố

 

      - Báo cáo phân tích kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM 06 tháng cuối năm 2015 và 2016 - 2020.

 

      - Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động.

 

   1.2 Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

      - Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố 06 tháng đầu năm, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 06 tháng cuối năm 2015.

 

      - Hoàn thành báo cáo “Đặc điểm thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế chung ASEAN”.

 

      - Báo cáo “Thực trạng lao động nữ nhập cư TP.HCM” tham dự Hội thảo do Tập đoàn Dệt – May Việt Nam và Viện FRESS (Đức) tổ chức ngày 21-22/6/2015.

 

      - Báo cáo “Xu hướng chuyển dịch kinh tế, ngành nghề và nguồn nhân lực” tham gia hội thảo “40 năm giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”.

 

      - Hoàn thành cơ bản nội dung báo cáo dự báo nhu cầu nhân lực TP.HCM giai đoạn 2016-2020 đến 2025

 

      - Hoàn thành cơ bản báo cáo nghiên cứu mô hình, nâng cao năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung – cầu nhân lực toàn diện 03 góc độ: Ngành đào tạo, ngành kinh tế và việc làm (gắn với nghề nghiệp).

 

      - Hoàn thành cơ bản nội dung báo cáo “Phân tích năng lực và hiệu quả đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

 

   2. Thông tin thị trường lao động

 

      - Hoàn thành cơ bản báo cáo “Thực trạng việc làm lao động Nữ giai đoạn 2011-2015. Dự báo nhu cầu giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025. Các biện pháp nâng cao chất lượng lao động Nữ”.

 

      - Vận hành website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Soạn thảo nội dung trả lời cho người lao động, sinh viên về thị trường lao động, ngành nghề và hướng nghiệp năm 2015.

 

   3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

      - Tiếp tục báo cáo lớp tập huấn “Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hiện nay; Giáo dục đạo đức công vụ” cho sinh viên cuối khóa Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 6/2015 kết hợp khảo sát nhu cầu tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 

      - Tham gia Ngày hội việc làm do Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức.

 

      - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Phụ Nữ - Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố tổ chức ngày hội việc làm cho phụ nữ năm 2015 (dự kiến 22-26/7/2015) và soạn thảo chương trình thông tin thị trường lao động tập huấn cán bộ nữ Quận – Huyện, Phường – Xã.

 

      - Nhập dữ liệu phiếu khảo sát nhu cầu học nghề và nhu cầu việc làm năm 2015.

 

   4. Nghiên cứu khoa học

 

      - Hoàn thành cơ bản nội dung nghiên cứu “Phân tích thực trạng đào tạo và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo nhu cầu và năng lực đào tạo theo trình độ, khu vực kinh tế, ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.

 

      - Hoàn thành cơ bản nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu nhân lực của 04 nhóm ngành công nghiệp chủ lực, 09 nhóm ngành dịch vụ”. 

 

      - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ tháng 06 năm 2015.

 

   5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

      - Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu tại Trung tâm.


      - Khắc phục các sự cố về máy tính, phần mềm và mạng tại Trung Tâm.


      - Hoàn thành công tác tổng hợp thông tin số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các Ngành và các tỉnh thành.


      - Bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo “Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.      - Tiếp tục bám sát, theo dõi tiến độ thực hiện án công nghệ thông tin tại Trung tâm.      - Cập nhật niên giám Dân số - lao động – Việc làm năm 2015.

 

 6. Tổ chức – hành chính – Tài vụ.

 

   6.1. Tổ chức – Hành chính

 

      - Thực hiện công tác ký kết hợp đồng làm việc với 15 viên chức được Sở công nhận xét tuyển viên chức năm 2014. Lập thủ tục nâng lương niên hạn cho 4 viên chức đến hạn theo quy định

 

      - Thực hiện công tác tổ chức sơ tuyển viên chức đợt I năm 2015. Đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự quý III/2015.

 

      - Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

 

      - Thực hiện Báo cáo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 6/2015; Báo cáo công tác định biên nhân sự, biên chế quỹ lương Quý II/2015; Báo cáo biên chế Công chức – Viên chức, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí 06 tháng đầu năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng chống lụt bão và trừ môi mọt, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

 

      - Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Soạn thảo văn bản”, cuộc thi “Tìm hiểu Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội”

 

      - Báo cáo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Thanh niên theo công văn số 21712/SLĐTBXH –VP ngày 31 tháng 12 năm 2014.

 

      - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), hoạt động tháng công nhân năm 2015, quốc tế thiếu nhi 01/6.

 

   6.2. Kế toán - Tài vụ

 

      - Thực hiện công tác tài chính -  kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập, thu chi tài chính T5/2015 theo quy định. Báo cáo bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

 

      - Kiểm kê quỹ tiền mặt T6/2015. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc Qúy II/2015, tình hình trích nộp BHXH, YT, TN Qúy II/2015.

 

      - Lập báo cáo tài chính quý II/2015.

 

      - Theo dõi kinh phí đề nghị cấp xe ô tô công tác và trình Sở văn bản xin ý kiến về việc tiếp tục thực hiện đề án công nghệ thông tin của Trung tâm đã được Sở Thông tin – Truyền thông giao chỉ tiêu kinh phí./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;
- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm,

Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372478

TRUY CẬP HÔM NAY: 2846

ĐANG ONLINE: 35