Hỗ trợ học nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được áp dụng kể từ ngày 1-1-2015.

 

Theo đó, mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia BHTN tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Trường hợp NLĐ tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. Đối với NLĐ tham gia BHTN tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do NLĐ tự chi trả. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chi trả từ Quỹ BHTN.

 

Bắt đầu từ ngày 1-1-2015, học viên hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề sẽ được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng
Bắt đầu từ ngày 1-1-2015, học viên hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề sẽ được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng

 

NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1-1-2015 có nhu cầu học nghề sau ngày 1-1-2015 thì được áp dụng các quy định tại quyết định này. Đối với NLĐ đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 1-1- 2015 thì không được áp dụng các quy định tại quyết định này.

 

Tin-ảnh: N.Khôi
 
Nguồn: http://nld.com.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012671175

TRUY CẬP HÔM NAY: 2265

ĐANG ONLINE: 20