NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM NĂM 2014 - ĐỢT 3


Sáng 11/12/2014 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động đã tổ chức Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 3. Hội đồng nghiệm thu do Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tich Hội đồng và TS. Lê Hồng Minh – Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục và quản trị kinh doanh – Cố vấn khoa học Trung tâm Phó chủ tich Hội đồng. Các thành viên Hội đồng và ủy viên đã đóng góp ý kiến và đều đánh giá cao sự công phu của 2 đề tài:

 

Đề tài 1: Thực trạng và giải pháp phát triển nhân lực nhóm ngành kiến trúc - xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập ASEAN - Cầm Bá Hải phòng Phân Tích Dự Báo

 

Đề tài 2: Phân tích thực trạng và xu hướng ngành luật dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Hương phòng Nghiên Cứu và Phát Triển

 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi diễn ra nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 3

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 3

 

Bà Trần Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm và Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám Đốc Điều Hành Chung phát biểu ý kiến chỉ đạo

và đóng góp các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm

 

Trưởng, Phó các phòng, thành viên phản biện và các viên chức thuộc phòng cùng tham dự

 

 

Ông Cầm Bá Hải viên chức phòng Phân Tích Dự Báo

 

Ông Cầm Bá Hải với đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển nhân lực nhóm ngành kiến trúc - xây dựng

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập ASEAN

 

 

Bà Nguyễn Thị Hương phòng Nghiên Cứu và Phát Triển

 

Bà Nguyễn Thị Hương với đề tài Phân tích thực trạng và xu hướng ngành luật dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và nhận xét các đề tài nghiên cứu cá nhân cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 3

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153525

TRUY CẬP HÔM NAY: 1174

ĐANG ONLINE: 17