NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM NĂM 2014 - ĐỢT 2


Sáng 05/12/2014 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động đã tổ chức Nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 2. Hội đồng nghiệm thu do Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc điều hành chung Trung tâm làm chủ tich Hội đồng và TS. Lê Hồng Minh – Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục và quản trị kinh doanh – Cố vấn khoa học Trung tâm Phó chủ tich Hội đồng. Các thành viên Hội đồng và ủy viên đã đóng góp ý kiến và đều đánh giá cao sự công phu của 4 đề tài:

 

Đề tài 1: Thực trạng Cung lao động ngành báo chí, biên tập viên - Đinh Thị Kim Hoa phòng Thông Tin Thị Trường Lao Động

 

Đề tài 2: Thực trạng và dự báo nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn - Nguyễn Quốc Huy phòng Nghiên Cứu và Phát Triển

 

Đề tài 3: Xu hướng chọn ngành của học sinh THPT và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp - Lê Trương Hải Hưng phòng Hướng nghiệp và Tư Vấn Nhân Lực

 

Đề tài 4: Thực trạng và xu hướng phát triển nhân lực ngành hàng và cơ khí giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Trần Hữu Trí phòng Phân Tích Dự Báo

 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi diễn ra nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 2

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 2

 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám Đốc Điều Hành Chung phát biểu ý kiến chỉ đạo

và đóng góp các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm

 

Bà Đinh Thị Kim Hoa viên chức phòng Thông Tin Thị Trường Lao Động

 

Bà Đinh Thị Kim Hoa với đề tài Thực trạng Cung lao động ngành báo chí, biên tập viên

 

Trưởng, Phó các phòng, thành viên phản biện và các viên chức thuộc phòng cùng tham dự

 

 

Ông Trần Hữu Trí phòng Phân Tích Dự Báo

 

Ông Trần Hữu Trí với đề tài Thực trạng và xu hướng phát triển nhân lực ngành hàng

và cơ khí giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Ông Nguyễn Quốc Huy phòng Nghiên Cứu và Phát Triển

 

ông Nguyễn Quốc Huy với đề tài Thực trạng và dự báo nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn

 

 

 

ông Lê Trương Hải Hưng phòng Hướng nghiệp và Tư Vấn Nhân Lực

với đề tài  Xu hướng chọn ngành của học sinh THPT và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

 

Các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và nhận xét các đề tài nghiên cứu cá nhân cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153544

TRUY CẬP HÔM NAY: 1194

ĐANG ONLINE: 12