PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ III NĂM 2010 - NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO QUÝ IV NĂM 2010


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TPHCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh,ngày 30 tháng 09 năm 2010
Số : 163/BC-TTDB&TTTTLĐ  

 

BÁO CÁO
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ III NĂM 2010
VÀ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO QUÝ IV NĂM 2010


Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trong 09 tháng đầu năm 2010, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục khảo sát, cập nhật tại các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp việc làm; hệ thống hoạt động giới thiệu việc làm và hệ thống thông tin của các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố, với tổng số 14.304 doanh nghiệp – 215.954 nhu cầu chỗ làm việc, 104.448 người có nhu cầu tìm việc làm. Riêng trong quý III/2010, đã khảo sát tại 6.232 doanh nghiệp – 58.415 nhu cầu tuyển dụng và 31.992 người có nhu cầu tìm việc làm.


Từ kết quả khảo sát, phân tích tình hình thị trường lao động thành phố có những diễn biến theo đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2010.


1/ SO SÁNH PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CUNG – CẦU NHÂN LỰC QUÝ III  NĂM 2010.


    1/ Theo cơ cấu ngành nghề


Chỉ số cầu chung của thị trường lao động thành phố quý III/2010 giảm 3,15% so với quý II/2010 và giảm 30,3% so với quý I/2010 và giảm nhiều nhất là nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông.

 

 

Quý III, là thời gian các doanh nghiệp phải ổn định lực lượng lao động tập trung sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch năm, vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cân bằng hơn so với 2 quý đầu năm 2010, giảm bớt tình trạng thu hút nhiều lao động đặc biệt nhu cầu lao động phổ thông như đầu năm; cụ thể giảm 28,39% so với quý II và giảm 59,15% so với quý I. Nguồn lao động có tay nghề, trình độ từ Trung cấp trở lên được tuyển dụng nhiều hơn, chiếm trên 50% nhu cầu tuyển dụng. Cho thấy thị trường lao động thành phố đang trong giai đoạn ổn định, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực không áp lực lớn như 06 tháng đầu năm, nguyên nhân chính là sự tác động cải thiện chính sách tiền lương, quan hệ lao động. Các doanh nghiệp đã thu hút người lao động tăng cường tham gia thị trường lao động.


Trong quý II và III/2010 những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động cao nhất là ngành nghề đã được nhận định, dự báo của năm 2010 là nhóm ngành nghề Marketing -  Nhân viên Kinh doanh(14,56%), Dịch vụ và phục vụ (12,28%), Dệt - May - Giày da (10,56%), Cơ khí - Luyện kim (6,80%), Kế toán – Kiểm toán (5,39%), Bán hàng (5,39%), Mộc - Mỹ nghệ - Trang trí nội thất (5,15%), Giao thông-Vận tải-Thủy lợi(4,24%), Tư vấn - Bảo hiểm (3,72%).

  

Cùng với thực trạng cầu nhân lực, chỉ số cung nhân lực trong quý III tăng 50,6% so với chỉ số cung quý II. Do thời điểm học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp , trường dạy nghề ra trường, nguồn cung nhân lực tăng hơn so với 2 quý đầu năm 2010. Nhà tuyển dụng có điều kiện thuận lợi khi tuyển dụng bổ sung nhân lực ngành theo kế hoạch nhân sự năm 2010, chỉ số cung nhân lực ngành Kế toán – Kiểm toán (32,79%) tăng 44,12% so với quý II. Ngành nghề Quản lý nhân sự - Hành chánh văn phòng (14,18%), Marketing -  Nhân viên Kinh doanh (11,25%) cũng là ngành có nguồn cung nhân lực cao trong quý III.

 

 

    2/ Theo cơ cấu trình độ nghề


    Chỉ số nhu cầu tuyển dụng về trình độ chuyên môn trong quý III/2010 có phần cân bằng hơn với chỉ số nhu cầu lao động phổ thông là 41,72% chủ yếu là nhu cầu tuyển dụng của các ngành Dệt – May – Giày da, Nhựa – Bao bì, Dịch vụ - Phục vụ, Marketing -  Nhân viên Kinh doanh, Bán hàng, Cơ khí - Luyện kim, Nhà hàng - Khách sạn là các ngành cần nhiều lao động ổn định; việc làm bán thời gian, lao động thời vụ. Lao động có trình độ Đại học 16,66%, Cao đẳng – Cao đẳng nghề 11,26%, Trung cấp – Trung cấp nghề 19,58 %, Sơ cấp nghề 8,01%, Công nhân kỹ thuật lành nghề 2,61%; chủ yếu là lĩnh vực Marketing -  Nhân viên Kinh doanh, Bán hàng, Kế toán - Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Điện - Điện công nghiệp - Điện lạnh, quản lý hành chính - nhân sự, thư ký văn phòng, Giao thông-Vận tải-Thủy lợi, Cơ khí – Luyện kim – Điện tử - Viễn thông, Cơ khí.


    Ngược lại với nhu cầu tuyển dụng với trình độ lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn, nguồn cung trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ cao 62,22% trong đó tổng số nhu cầu việc làm quý III/2010, điều này cho thấy nguồn nhân lực qua đào tạo của thành phố gia tăng, phổ biến nhất là nguồn lao động trong tuổi thanh niên.


    Nhìn chung thị trường lao động quý III/2010 có sự ổn định hơn so với 2 quý đầu năm, nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được với nhau, đạt 80%. Các doanh nghiệp chú trọng hơn về nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động có tay nghề và trình độ. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với các quý trước và chủ yếu là tuyển dụng cho nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian.

 


 

III/ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÀNH PHỐ QUÝ IV NĂM 2010.


    Chương trình việc làm thành phố năm 2010; kế hoạch giải quyết việc làm cho 270.000 lao động. Tính đến nay, theo tổng hợp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong 09 tháng đầu năm thành phố đã bố trí việc làm được 222.468 người.


    Căn cứ thực trạng thị trường lao động và thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, cho nhận định trong quý IV/2010, TPHCM cần khoảng 50.000 lao động, đồng thời nhu cầu việc làm thời vụ cần 30.000 người. Thời điểm này các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng lao động cho các hoạt động sản xuất cuối năm phục vụ cho các ngày Lễ, Tết, đây cũng là xu hướng diễn biến chung của thị trường lao động thành phố hàng năm.


    Trong tổng số nhu cầu, lao động có trình độ đại học, cao đẳng trở lên chiếm khoảng 30%; trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 30%; sơ cấp nghề, lao động phổ thông chiếm 40%. Tuyển dụng lao động tập trung vào các nhóm ngành nghề: marketing, nhân viên kinh doanh, bán hàng, quản lý điều hành, dịch vụ - phục vụ, cơ khí, điện tử , công nghệ thông tin, hóa chất, chế biến lương thực - thực phẩm, xây dựng, dệt may – giày da, kế toán. Nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp gia công sản xuất như dệt, may, chế biến thực phẩm, điện tử có chiều hướng ổn định được lực lượng lao động nhất là các doanh nghiệp đảm bảo thu nhập trên 2.000.000 đồng/tháng. Một số ngành tuyển lao động phổ thông vẫn tiếp tục khó tuyển lao động như vệ sinh công nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp, phục vụ quán ăn, dịch vụ công cộng.


    Về nguồn cung, thời điểm này sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề vẫn vừa tốt nghiệp ra trường và số học sinh trung học phổ thông có nhu cầu việc làm, nên nguồn cung nhân lực tại thành phố khá lớn, đồng thời các chính sách nhân công của doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập năm 2010 sẽ thu hút một số lớn lao động các tỉnh, thành phố khác đến làm việc; tham gia vào các hoạt động việc làm bán thời gian, việc làm thời vụ cuối năm, các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển về nhân lực cho năm 2010 và năm 2011 có nhiều thuận lợi hơn so thời điểm đầu năm./.
 

Nơi nhận:                   
- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;   
- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰCTrần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013572818

TRUY CẬP HÔM NAY: 1766

ĐANG ONLINE: 14