Thêm đối tượng nước ngoài được vào làm việc tại Việt Nam


Ngày 05/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về việc quy định tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Theo Nghị định này, sẽ có thêm bốn đối tượng lao động nước ngoài được làm việc tại Việt Nam, bao gồm:


Tình nguyện viên;


Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;


Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;


Người tham gia các dự án thầu, dự án tại Việt Nam.


Trong đó, tình nguyện viên là người  làm việc theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương; lao động kỹ thuật là người đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật ít nhất 1 năm và đã làm việc ít nhất 3 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

 

Người sử dụng lao động muốn xin giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động (NLĐ) nước ngoài phải thực hiện thủ tục theo 2 bước sau:

 

Bước 1: Lập báo cáo, giải trình nhu cầu lao động nước ngoài gửi đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh và xin văn bản cho phép được sử dụng lao động nước ngoài.


Trường hợp sử dụng NLĐ trong các dự án đấu thầu, việc báo cáo phải được thực hiện trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.


Căn cứ trên báo cáo này,  UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện giới thiệu NLĐ cho nhà thầu, trường hợp không giới thiệu được thì chủ tịch UBND sẽ  xem xét việc cho phép sử dụng NLĐ nước ngoài.

Bước 2: Lập hồ sơ xin GPLĐ theo quy định tại điều 10 trong Nghị định  (bao gồm văn bản cho phép ở điều 1) và gửi đến sở LĐTBXH trước ngày NLĐ bắt đầu làm việc ít nhất 15 ngày làm việc.


Sở LĐTBXH sẽ trả kết quả hồ sơ (có hay không cấp GPLĐ) trong thời hạn 10 ngày làm việc.


GPLĐ được cấp sẽ có thời hạn tối đa là 2 năm.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2013.

 

Nguồn: http://molisa.gov.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360491

TRUY CẬP HÔM NAY: 2366

ĐANG ONLINE: 14