LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐI THĂM VÀ CHÚC TẾT ĐẾN ĐƠN VỊ VÀO DỊP TẾT ĐINH DẬU SẮP ĐẾN

Nhằm gửi những lời chúc có một năm mới an khang thịnh vượng đến Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, trưa ngày 24/1/2017 Ông Trần Ngọc Sơn - Phó giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP.HCM...

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM: HỌP MẶT TẤT NIÊN NĂM 2016

Sáng ngày 20/1/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức chương trình Tất niên năm 2016...

HỘI NGHỊ "TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC - LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2016"

Sáng ngày 09/01/2017 tại Hội trường Sở Lao động -Thương binh -Xã hội TP.HCM đã diễn ra buổi Hội nghị "Tổng kết phong trào CNVC -LĐ và hoạt động công đoàn năm 2016" với sự tham dự của 42 Công đoàn cơ sở trực thuộc sự quản lý của...

HỘI NGHỊ "HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII"

Sáng ngày 10/1/2017 tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã diễn ra Hội nghị "Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII" với sự tham dự của các công chức, viên chức cơ quan.

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

Chiều ngày 30/12/2016 Chi bộ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công chức....

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM 2017

Ngày 08/12/2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2017

RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ CÁC CHỨC DANH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Tạo nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu bổ sung, thay thế các chức danh lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ hiện tại

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chiếu ngày 09/10/2016 đoàn kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến kiềm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM ĐẾN LÀM VIỆC VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM

Lúc 07 giờ 30 ngày 16/9/2016 tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, Ban Giám đốc cùng toàn thể các cán bộ chủ chốt, đảng viên đón tiếp đồng chí Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao...

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM: PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

Ngày 14/9/2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016: Phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP.HCM

SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ TẠI NHÀ TRUYỀN THỐNG QUẬN GÒ VẤP

Chào mừng kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2016) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sơ kết 01 năm thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

THAM GIA HỘI THAO CÔNG NHÂN - VIÊN CHỨC - LAO ĐỘNG NĂM 2016 - KHỐI THI ĐUA 8

Chào mừng kỉ niệm 87 năm thành lập công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2016 và 71 năm ngày thành lập ngành Lao Động - Thương binh và Xã hội 28/8/1945-28/8/2016

TIẾP ÔNG BÙI TẤT THẮNG - VIỆN TRƯỞNG VÀ ĐOÀN CÁN BỘ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẾN LÀM VIỆC VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN DỰ BÁO VỀ NHU CẦU LAO ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

Chiều ngày 27/6/2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tiếp ông Bùi Tất Thắng -Viện trưởng và đoàn cán bộ Viện Chiến Lược Phát Triển - Bộ kế Hoạch - Đầu Tư đến làm việc về công tác...

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NGUỒN DỮ LIỆU DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC - THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ - KỸ NĂNG NGHỀ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở về việc phối hợp liên kết giữa Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM trong chương trình công tác khảo sát về thực...

TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TPHCM ĐẾN LÀM VIỆC VỀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Chiếu ngày 26/5/2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tiếp đoàn cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đến làm việc về "Chương trình liên kết giai đoạn 2016 - 2020 và Phối hợp hoạt...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LƯƠNG TRẦN NGỌC PHƯƠNG

Ngày 27/4/2016 được sự chấp thuận của Đảng Ủy Sở, Chi bộ Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Lương Trần Ngọc Phương

HỘI THAO LIÊN TỊCH CHÀO MỪNG 41 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (30/04/1975 - 30/04/2016)

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và Ngày quốc tế lao động 01/5. Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên Thành phố,...

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM LẦN 7 NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Sáng ngày 15/3/2016 đoàn kiểm tra của Đảng ủy Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TPHCM đã có buổi làm việc kiểm tra công tác quán triệt triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP.HCM. Mục...

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM TỔ CHỨC HỌP MẶT ÔN LẠI TRUYỀN THỐNG 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ 1979 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Nhằm tôn vinh hình ảnh và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, ngày 7/3/2016, Công Đoàn cơ sở Trung tâm đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời nhắc nhở chị em hôm...

Đầu « 2 3 4 5 6 16 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013576518

TRUY CẬP HÔM NAY: 201

ĐANG ONLINE: 18